Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2016

JO 14 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

37. Slåttervall och betesvall 2016. Ekologisk odling. Undersökningens omfattning

Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall

37. Temporary grasses and grazings in 2016. Organic farming. The extent of the survey

Number of farms in the sample, number surveyed and non-response

 

Område

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall

Län

 

 

 

Stockholms

14

13

1

Uppsala

15

15

0

Södermanlands

21

21

0

Östergötlands

37

34

3

Jönköpings

22

20

2

Kronobergs

8

8

0

Kalmar

13

12

1

Gotlands

16

14

2

Blekinge

7

6

1

Skåne

43

40

3

Hallands

25

21

4

Västra Götalands

87

80

7

Värmlands

39

37

2

Örebro

20

19

1

Västmanlands

7

6

1

Dalarnas

21

20

1

Gävleborgs

34

29

5

Västernorrlands

11

10

1

Jämtlands

23

21

2

Västerbottens

23

20

3

Norrbottens

14

11

3

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

Götalands södra slättbygder

45

40

5

Götalands mellanbygder

46

44

2

Götalands norra slättbygder

75

72

3

Svealands slättbygder

85

81

4

Götalands skogsbygder

84

72

12

Mellersta Sveriges skogsb.

59

56

3

Nedre Norrland

61

55

6

Övre Norrland

45

37

8

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

2016

500

457

43

2015

476

419

57

2014

500

451

49

2013

500

441

56

2012

500

442

58

2011

500

441

56


1)  I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.