Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2016

JO 14 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4b. Höstkorn. Skörd 2016. Konventionell odling

4b. Winter barley. Harvest in 2016. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

6

..

..

290

Uppsala

8

..

..

390

Södermanlands

12

..

..

340

Östergötlands

43

6 260

1,9

1 910

Jönköpings

3

..

..

50

Kronobergs

-

..

..

40

Kalmar

66

6 180

2,5

2 880

Gotlands

89

6 180

1,7

3 690

Blekinge

11

..

..

270

Skåne

88

6 170

1,9

5 100

Hallands

26

4 440

2,8

940

Västra Götalands

64

4 930

2,5

2 240

Värmlands

2

..

..

70

Örebro

6

..

..

300

Västmanlands

7

..

..

170

Dalarnas

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

81

5 800

2,6

3 650

Götalands mellanbygder

178

6 200

1,3

8 580

Götalands norra slättbygder

95

5 590

1,7

3 760

Svealands slättbygder

40

4 990

3,5

1 450

Götalands skogsbygder

33

5 190

4,8

1 000

Mellersta Sveriges skogsb.

4

..

..

240

Nedre Norrland

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2016

431

5 830

1,0

18 680

2015

332

6 210

1,6

15 020

2014

284

6 440

1,2

13 210

2013

282

5 770

1,1

13 480

2012

203

6 600

1,4

9 060

2011

280

4 610

1,7

14 050

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20112015

.

5 930

0,6

12 960


Anm.: Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej.