Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2016

JO 14 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5a. Vårkorn. Skörd 2016. Ekologisk odling

5a. Spring barley. Harvest in 2016. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 2), 3)

Total

skörd,

ton

 

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent
4)

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

16

..

..

400

4,0

..

..

..

Uppsala

46

2 830

2,5

1 250

3,9

3 500

2,6

56

Södermanlands

33

2 690

2,1

800

5,2

2 200

2,9

54

Östergötlands

49

3 970

3,3

1 320

9,7

5 200

4,2

72

Jönköpings

37

3 330

2,0

1 190

19,5

4 000

7,3

83

Kronobergs

14

..

..

310

10,9

..

..

..

Kalmar

22

3 640

3,6

520

6,5

1 900

7,5

77

Gotlands

53

2 890

1,9

1 070

10,2

3 100

2,7

64

Blekinge

11

..

..

100

3,4

..

..

..

Skåne

79

3 280

1,8

2 160

3,2

7 100

2,5

60

Hallands

20

2 770

5,0

390

2,3

1 100

5,1

60

Västra Götalands

54

3 250

5,7

2 240

5,5

7 300

9,0

65

Värmlands

24

2 820

5,4

690

8,3

1 900

7,7

62

Örebro

30

3 220

1,6

800

5,2

2 600

1,6

63

Västmanlands

23

3 270

3,3

720

3,9

2 400

3,3

69

Dalarnas

38

2 610

3,6

850

11,0

2 200

4,8

68

Gävleborgs

40

2 030

3,7

1 610

20,1

3 300

5,7

60

Västernorrlands

22

2 470

1,7

710

24,8

1 800

2,5

87

Jämtlands

26

3 180

3,0

770

44,1

2 400

4,8

92

Västerbottens

26

2 870

1,5

670

9,6

1 900

2,2

104

Norrbottens

10

..

..

340

10,8

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

32

3 490

1,7

890

1,5

3 100

2,3

62

Götalands mellanbygder

117

3 160

1,6

2 700

7,5

8 500

2,1

67

Götalands norra slättbygder

72

3 830

3,6

2 360

5,6

9 000

4,8

69

Svealands slättbygder

152

2 900

1,6

4 240

4,5

12 300

1,7

59

Götalands skogsbygder

110

3 010

3,2

2 960

10,1

8 900

6,7

73

Mellersta Sveriges skogsb.

78

2 830

1,5

1 950

12,6

5 500

2,7

71

Nedre Norrland

76

2 430

2,4

2 820

22,2

6 800

3,4

75

Övre Norrland

36

2 660

1,1

1 040

10,2

2 800

1,8

97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

673

3 010

1,2

18 950

6,3

57 000

1,8

62

2015

632

3 070

0,9

16 290

5,4

49 900

1,4

58

2014

651

2 790

0,9

17 810

5,6

49 700

1,2

58

2013

713

3 070

0,9

20 360

5,4

62 500

1,2

60

2012

616

2 220

1,6

17 220

4,8

38 400

1,7

48

2011

591

2 350

1,3

15 210

4,9

35 700

1,7

53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20112015

.

2 700

0,5

17 380

.

47 200

0,7

.


Anm.: Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Arealer med ekologisk odling. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 32.

3)  Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1701.

4)  Kvoten påverkas starkt av var i landet den ekologiska respektive konventionella odlingen huvudsakligen är belägen. Inom forsknings- och försöksverksamheten försöker man undvika skillnader som beror på belägenhet, jordartsskillnader, mark­struktur med mera då olika typer av odlingssystem jämförs i planerade fältförsök. Så är inte fallet i denna statistik eftersom uppgifterna avser den faktiska odlingen.