Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2017

JO 14 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. Höstvete. Skörd 2017. Ekologisk odling

1a. Winter wheat. Harvest in 2017. Organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 2), 3)

Total

skörd,

ton

 

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent
4)

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

31

3 770

3,8

970

6,1

3 700

3,8

62

Uppsala

86

4 270

1,0

3 150

8,3

13 400

1,0

66

Södermanlands

56

3 790

1,7

1 690

5,8

6 400

1,7

59

Östergötlands

131

5 520

0,7

6 810

11,8

37 600

0,7

70

Jönköpings

21

3 710

7,7

460

23,1

1 700

7,9

57

Kronobergs

3

..

..

30

3,5

..

..

..

Kalmar

16

..

..

450

3,5

..

..

..

Gotlands

39

3 710

1,8

960

8,4

3 500

1,8

55

Blekinge

8

..

..

60

1,7

..

..

..

Skåne

38

4 770

1,3

1 730

1,7

8 200

1,3

56

Hallands

15

..

..

390

2,8

..

..

..

Västra Götalands

100

4 950

2,7

7 370

10,1

36 500

2,7

63

Värmlands

23

4 190

1,1

700

13,5

2 900

1,1

62

Örebro

28

4 750

1,8

1 030

6,5

4 900

1,8

67

Västmanlands

64

4 280

1,1

2 190

10,9

9 400

1,0

66

Dalarnas

26

3 470

2,3

620

19,6

2 200

2,3

60

Gävleborgs

12

..

..

210

18,0

..

..

..

Västernorrlands

1

..

..

10

9,4

..

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

1

..

..

0

11,7

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

21

5 210

1,4

1 130

1,3

5 900

1,8

61

Götalands mellanbygder

76

3 940

1,2

1 880

4,0

7 400

1,2

53

Götalands norra slättbygder

182

5 380

1,3

11 690

9,9

62 900

1,3

67

Svealands slättbygder

274

4 130

0,8

9 110

7,5

37 600

0,7

63

Götalands skogsbygder

80

4 270

4,2

2 860

15,1

12 200

4,1

66

Mellersta Sveriges skogsb.

60

4 340

1,6

2 080

17,9

9 000

1,6

66

Nedre Norrland

5

..

..

50

7,4

..

..

..

Övre Norrland

1

..

..

0

5,3

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

699

4 680

0,8

28 810

7,1

134 700

0,8

62

2016

648

3 960

0,7

23 160

6,2

91 600

0,7

58

2015

641

4 140

0,7

21 800

5,5

90 200

0,7

53

2014

601

3 870

0,9

20 160

5,3

78 100

0,9

52

2013

384

3 170

1,2

9 540

4,6

30 200

1,2

49

2012

486

3 590

1,2

13 400

4,7

48 100

1,2

51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20122016

.

3 750

0,4

17 610

.

67 600

0,5

.


 

Anm.: Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Arealer med ekologisk odling. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 32.

3)  Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1801.

4)  Kvoten påverkas starkt av var i landet den ekologiska respektive konventionella odlingen huvudsakligen är belägen. Inom forsknings- och försöksverksamheten försöker man undvika skillnader som beror på belägenhet, jordartsskillnader, mark­struktur med mera då olika typer av odlingssystem jämförs i planerade fältförsök. Så är inte fallet i denna statistik eftersom uppgifterna avser den faktiska odlingen.