Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2017

JO 14 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5b. Vårkorn. Skörd 2017. Konventionell odling

5b. Spring barley. Harvest in 2017. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

81

4 350

3,1

8 710

Uppsala

198

5 200

2,0

26 870

Södermanlands

131

5 070

1,9

13 470

Östergötlands

160

6 290

2,0

10 630

Jönköpings

69

3 990

4,6

5 140

Kronobergs

46

3 980

4,0

2 800

Kalmar

113

4 760

3,3

7 090

Gotlands

121

4 590

2,4

8 670

Blekinge

54

5 050

4,7

2 890

Skåne

495

6 670

0,9

65 640

Hallands

120

5 520

1,9

15 870

Västra Götalands

272

5 420

2,0

38 800

Värmlands

69

4 530

5,1

7 050

Örebro

115

5 700

1,5

13 590

Västmanlands

114

5 860

1,9

15 640

Dalarnas

54

4 420

4,5

5 530

Gävleborgs

72

3 350

4,8

6 330

Västernorrlands

33

2 460

7,2

2 040

Jämtlands

29

3 290

2,1

1 130

Västerbottens

66

1 820

6,9

6 270

Norrbottens

41

1 280

8,4

2 550

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

439

6 730

0,8

56 800

Götalands mellanbygder

378

5 480

1,4

33 260

Götalands norra slättbygder

349

5 910

1,4

38 290

Svealands slättbygder

666

5 310

1,0

80 870

Götalands skogsbygder

269

4 450

2,8

27 150

Mellersta Sveriges skogsb.

112

4 380

3,7

11 820

Nedre Norrland

130

3 200

3,9

9 800

Övre Norrland

110

1 680

5,8

8 820

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2017

2 453

5 370

0,6

266 680

2016

2 435

4 870

0,6

280 930

2015

2 408

5 320

0,6

287 370

2014

2 412

4 840

0,6

298 250

2013

2 595

5 100

0,5

353 190

2012

2 490

4 670

0,8

342 560

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20122016

.

4 960

0,3

312 460


 

Anm.: Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej.