Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2017

JO 14 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6a. Havre. Skörd 2017. Ekologisk odling

6a. Oats. Harvest in 2017. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 2), 3)

Total

skörd,

ton

 

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent
4)

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

25

2 960

4,2

570

21,1

1 700

4,5

81

Uppsala

69

3 180

2,1

1 990

30,0

6 300

2,1

60

Södermanlands

46

2 710

2,7

1 130

21,8

3 100

5,7

66

Östergötlands

79

3 820

3,9

1 930

26,2

7 400

5,1

73

Jönköpings

29

2 730

5,9

560

12,7

1 500

12,8

72

Kronobergs

14

..

..

240

9,4

..

..

..

Kalmar

15

..

..

280

11,1

..

..

..

Gotlands

22

3 620

3,9

320

31,9

1 200

7,1

140

Blekinge

4

..

..

10

1,5

..

..

..

Skåne

49

4 320

1,0

1 220

16,5

5 300

3,8

81

Hallands

27

2 900

7,9

530

8,3

1 500

7,8

58

Västra Götalands

140

3 110

2,9

12 470

20,9

38 800

3,7

61

Värmlands

67

2 670

2,5

3 490

30,3

9 300

3,0

59

Örebro

53

3 510

1,9

1 600

14,2

5 600

2,6

70

Västmanlands

83

3 160

1,0

2 620

22,3

8 300

1,1

59

Dalarnas

41

3 310

2,3

1 280

25,5

4 200

6,2

74

Gävleborgs

32

2 780

6,9

930

32,8

2 600

10,4

81

Västernorrlands

6

..

..

210

75,9

..

..

..

Jämtlands

4

..

..

60

45,6

..

..

..

Västerbottens

8

..

..

70

8,6

..

..

..

Norrbottens

3

..

..

40

8,3

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

28

4 620

1,9

740

8,1

3 400

2,1

85

Götalands mellanbygder

57

3 700

1,5

890

22,0

3 300

4,8

83

Götalands norra slättbygder

156

3 500

2,7

10 260

19,9

36 000

3,9

65

Svealands slättbygder

299

3 040

0,9

9 860

22,5

30 000

1,2

62

Götalands skogsbygder

124

2 570

4,7

4 950

20,3

12 700

5,4

67

Mellersta Sveriges skogsb.

113

3 000

2,8

3 970

28,3

11 900

3,2

71

Nedre Norrland

28

2 580

8,2

830

36,2

2 100

13,0

79

Övre Norrland

11

..

..

120

8,6

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

816

3 130

1,3

31 540

21,0

98 700

1,7

65

2016

827

3 140

1,1

33 330

19,2

104 500

1,3

66

2015

774

3 060

1,1

26 600

16,5

81 400

1,4

62

2014

735

2 590

1,3

24 390

15,3

63 000

1,4

59

2013

861

2 750

1,3

30 020

15,4

82 500

1,6

59

2012

842

2 280

1,9

30 700

16,0

70 000

2,0

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20122016

.

2 760

0,7

29 010

.

80 300

0,8

.


 

Anm.: Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Arealer med ekologisk odling. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 32.

3)  Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1801.

4)  Kvoten påverkas starkt av var i landet den ekologiska respektive konventionella odlingen huvudsakligen är belägen. Inom forsknings- och försöksverksamheten försöker man undvika skillnader som beror på belägenhet, jordartsskillnader, mark­struktur med mera då olika typer av odlingssystem jämförs i planerade fältförsök. Så är inte fallet i denna statistik eftersom uppgifterna avser den faktiska odlingen.