Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2017

JO 14 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6b. Havre. Skörd 2017. Konventionell odling

6b. Oats. Harvest in 2017. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

40

3 640

5,7

2 070

Uppsala

72

5 270

3,8

4 600

Södermanlands

66

4 130

5,2

3 950

Östergötlands

95

5 200

3,7

5 320

Jönköpings

62

3 810

6,3

3 870

Kronobergs

39

4 070

3,7

2 350

Kalmar

37

3 180

11,8

2 140

Gotlands

24

..

..

650

Blekinge

21

4 760

3,9

600

Skåne

96

5 320

3,9

6 010

Hallands

80

5 030

2,4

5 850

Västra Götalands

336

5 120

2,0

46 700

Värmlands

76

4 510

4,1

7 910

Örebro

98

4 980

2,3

9 750

Västmanlands

90

5 320

2,2

9 090

Dalarnas

51

4 500

4,4

3 560

Gävleborgs

39

3 420

10,3

2 070

Västernorrlands

7

..

..

150

Jämtlands

4

..

..

70

Västerbottens

23

990

21,0

730

Norrbottens

18

..

..

440

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

121

5 460

1,9

8 340

Götalands mellanbygder

81

4 450

11,0

3 050

Götalands norra slättbygder

345

5 430

1,8

40 540

Svealands slättbygder

405

4 940

1,4

33 720

Götalands skogsbygder

224

3 830

3,7

19 410

Mellersta Sveriges skogsb.

110

4 230

4,1

9 950

Nedre Norrland

47

3 280

7,2

1 660

Övre Norrland

41

820

17,4

1 180

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2017

1 374

4 820

1,1

117 840

2016

1 457

4 790

0,8

139 590

2015

1 435

4 940

1,0

134 820

2014

1 452

4 410

1,0

135 330

2013

1 663

4 640

0,8

164 510

2012

1 572

4 130

1,2

160 100

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20122016

.

4 580

0,5

146 870


 

Anm.: Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej.