Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2017

JO 14 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7a. Rågvete. Skörd 2017. Ekologisk odling

7a. Triticale. Harvest in 2017. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 2), 3)

Total

skörd,

ton

 

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent
4)

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

5

..

..

70

21,0

..

..

..

Uppsala

19

..

..

360

32,2

..

..

..

Södermanlands

20

3 300

2,7

390

16,4

1 300

2,7

56

Östergötlands

27

4 100

2,0

680

15,0

2 800

2,1

60

Jönköpings

15

..

..

230

26,0

..

..

..

Kronobergs

7

..

..

60

10,7

..

..

..

Kalmar

20

3 720

2,9

300

10,2

1 100

3,4

78

Gotlands

4

..

..

50

5,6

..

..

..

Blekinge

3

..

..

40

8,0

..

..

..

Skåne

20

4 760

1,8

560

11,7

2 700

1,8

70

Hallands

1

..

..

20

0,9

..

..

..

Västra Götalands

17

..

..

540

12,7

..

..

..

Värmlands

3

..

..

90

26,9

..

..

..

Örebro

7

..

..

170

22,3

..

..

..

Västmanlands

6

..

..

100

17,7

..

..

..

Dalarnas

4

..

..

40

29,1

..

..

..

Gävleborgs

3

..

..

40

49,5

..

..

..

Västernorrlands

1

..

..

30

41,5

..

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

4

..

..

240

7,4

..

..

..

Götalands mellanbygder

29

4 140

1,5

550

11,7

2 300

1,5

70

Götalands norra slättbygder

27

4 150

3,2

700

12,2

2 900

3,3

61

Svealands slättbygder

52

3 700

1,8

1 060

21,2

3 900

1,8

66

Götalands skogsbygder

48

4 040

2,0

850

13,5

3 400

2,8

77

Mellersta Sveriges skogsb.

21

3 300

3,2

350

18,6

1 100

3,2

50

Nedre Norrland

1

..

..

30

22,5

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

182

3 870

1,0

3 770

14,0

14 600

1,1

64

2016

198

3 660

1,2

4 060

13,5

14 800

1,4

67

2015

258

3 350

1,6

5 970

14,2

20 000

1,7

54

2014

236

3 900

1,1

5 070

13,3

19 800

1,1

63

2013

159

3 250

1,6

3 000

13,1

9 800

1,7

62

2012

139

3 720

1,3

2 830

11,9

10 500

2,0

61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20122016

.

3 580

0,8

4 190

.

15 000

0,9

.


 

Anm.: Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Arealer med ekologisk odling. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 32.

3)  Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1801.

4)  Kvoten påverkas starkt av var i landet den ekologiska respektive konventionella odlingen huvudsakligen är belägen. Inom forsknings- och försöksverksamheten försöker man undvika skillnader som beror på belägenhet, jordartsskillnader, mark­struktur med mera då olika typer av odlingssystem jämförs i planerade fältförsök. Så är inte fallet i denna statistik eftersom uppgifterna avser den faktiska odlingen.