Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2017

JO 14 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7b. Rågvete. Skörd 2017. Konventionell odling

7b. Triticale. Harvest in 2017. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

8

..

..

270

Uppsala

15

..

..

760

Södermanlands

34

5 880

3,2

2 010

Östergötlands

56

6 870

2,5

3 850

Jönköpings

18

..

..

630

Kronobergs

15

..

..

500

Kalmar

46

4 630

6,2

2 680

Gotlands

27

5 410

4,9

810

Blekinge

13

..

..

450

Skåne

73

6 680

2,4

4 330

Hallands

40

6 540

2,6

1 790

Västra Götalands

54

6 330

2,7

3 810

Värmlands

5

..

..

240

Örebro

9

..

..

600

Västmanlands

13

..

..

450

Dalarnas

2

..

..

100

Gävleborgs

-

..

..

40

Västernorrlands

2

..

..

40

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

..

..

0

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

68

6 950

1,8

3 000

Götalands mellanbygder

92

5 910

3,0

4 250

Götalands norra slättbygder

80

6 800

2,0

5 040

Svealands slättbygder

81

5 680

2,6

3 960

Götalands skogsbygder

90

5 220

3,6

5 540

Mellersta Sveriges skogsb.

16

..

..

1 520

Nedre Norrland

3

..

..

100

Övre Norrland

-

..

..

0

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2017

430

6 040

1,3

23 400

2016

485

5 460

1,3

26 200

2015

626

6 210

0,9

35 990

2014

595

6 240

0,9

33 020

2013

374

5 220

1,2

19 950

2012

406

6 150

1,1

20 920

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20122016

.

5 860

0,6

27 220


 

Anm.: Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej.