Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2017

JO 14 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8a. Blandsäd. Skörd 2017. Ekologisk odling

8a. Mixed grain. Harvest in 2017. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 2), 3)

Total

skörd,

ton

 

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent
4)

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

7

..

..

150

94,9

..

..

..

Uppsala

28

3 150

3,1

580

89,3

1 800

5,4

74

Södermanlands

11

..

..

230

64,4

..

..

..

Östergötlands

15

..

..

280

54,8

..

..

..

Jönköpings

11

..

..

180

17,7

..

..

..

Kronobergs

5

..

..

20

9,0

..

..

..

Kalmar

6

..

..

100

16,1

..

..

..

Gotlands

8

..

..

70

51,1

..

..

..

Blekinge

2

..

..

10

23,7

..

..

..

Skåne

15

..

..

330

70,6

..

..

..

Hallands

6

..

..

250

52,2

..

..

..

Västra Götalands

53

3 100

2,7

2 390

45,8

7 400

7,3

75

Värmlands

21

2 880

2,5

610

83,4

1 800

8,8

72

Örebro

14

..

..

240

100,0

..

..

..

Västmanlands

8

..

..

180

100,0

..

..

..

Dalarnas

10

..

..

160

46,5

..

..

..

Gävleborgs

7

..

..

220

68,0

..

..

..

Västernorrlands

3

..

..

50

39,2

..

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

4

..

..

20

6,4

..

..

..

Norrbottens

1

..

..

50

64,1

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

8

..

..

150

51,7

..

..

..

Götalands mellanbygder

19

..

..

280

42,0

..

..

..

Götalands norra slättbygder

45

3 330

2,0

1 780

59,1

5 900

7,1

74

Svealands slättbygder

78

2 920

2,2

1 740

94,1

5 100

3,6

74

Götalands skogsbygder

44

2 830

3,4

1 250

27,7

3 500

8,6

78

Mellersta Sveriges skogsb.

30

2 800

4,2

700

73,2

2 000

9,2

75

Nedre Norrland

6

..

..

90

25,1

..

..

..

Övre Norrland

5

..

..

60

17,1

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

235

3 030

1,3

6 070

51,0

18 400

3,2

84

2016

260

3 120

1,6

7 090

47,9

22 100

3,4

74

2015

252

3 190

1,4

6 950

47,4

21 900

3,9

81

2014

248

2 870

1,1

6 630

42,8

18 900

3,7

81

2013

276

3 010

1,0

7 810

40,8

23 300

3,4

71

2012

268

2 240

2,4

7 980

44,5

17 800

3,8

62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20122016

.

2 890

0,7

7 290

.

20 800

1,6

.


 

Anm.: Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Arealer med ekologisk odling. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 32.

3)  Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1801.

4)  Kvoten påverkas starkt av var i landet den ekologiska respektive konventionella odlingen huvudsakligen är belägen. Inom forsknings- och försöksverksamheten försöker man undvika skillnader som beror på belägenhet, jordartsskillnader, mark­struktur med mera då olika typer av odlingssystem jämförs i planerade fältförsök. Så är inte fallet i denna statistik eftersom uppgifterna avser den faktiska odlingen.