Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2017

JO 14 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8b. Blandsäd. Skörd 2017. Konventionell odling

8b. Mixed grain. Harvest in 2017. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

3

..

..

50

Uppsala

2

..

..

140

Södermanlands

10

..

..

170

Östergötlands

6

..

..

260

Jönköpings

14

..

..

780

Kronobergs

6

..

..

170

Kalmar

14

..

..

450

Gotlands

1

..

..

70

Blekinge

1

..

..

30

Skåne

2

..

..

50

Hallands

6

..

..

230

Västra Götalands

32

4 130

5,8

2 540

Värmlands

6

..

..

180

Örebro

4

..

..

40

Västmanlands

3

..

..

180

Dalarnas

4

..

..

280

Gävleborgs

1

..

..

70

Västernorrlands

5

..

..

70

Jämtlands

2

..

..

20

Västerbottens

14

..

..

260

Norrbottens

4

..

..

30

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

4

..

..

120

Götalands mellanbygder

10

..

..

390

Götalands norra slättbygder

20

4 520

3,9

1 170

Svealands slättbygder

22

3 930

9,4

700

Götalands skogsbygder

47

3 610

6,6

2 870

Mellersta Sveriges skogsb.

10

..

..

320

Nedre Norrland

8

..

..

260

Övre Norrland

19

..

..

280

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2017

140

3 620

4,2

6 170

2016

159

4 200

2,5

7 180

2015

154

3 940

3,7

7 560

2014

149

3 550

3,7

8 740

2013

174

4 220

2,8

10 920

2012

161

3 620

4,6

9 710

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20122016

.

3 910

1,6

8 820


 

Anm.: Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej.