Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2017

JO 14 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10a. Ärter. Skörd 2017. Ekologisk odling

10a. Peas. Harvest in 2017. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 2), 3)

Total

skörd,

ton

 

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent
4)

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

8

..

..

160

11,4

..

..

..

Uppsala

19

..

..

320

6,9

..

..

..

Södermanlands

15

..

..

350

22,8

..

..

..

Östergötlands

22

3 390

2,2

500

11,2

1 700

2,2

85

Jönköpings

1

..

..

..

..

..

..

..

Kronobergs

-

..

..

0

58,3

..

..

..

Kalmar

4

..

..

20

2,9

..

..

..

Gotlands

10

..

..

140

5,8

..

..

..

Blekinge

-

-

-

-

-

-

-

-

Skåne

12

..

..

220

9,3

..

..

..

Hallands

2

..

..

20

6,8

..

..

..

Västra Götalands

16

..

..

380

19,1

..

..

..

Värmlands

5

..

..

150

37,4

..

..

..

Örebro

8

..

..

190

15,3

..

..

..

Västmanlands

20

2 240

1,1

330

16,0

700

1,1

70

Dalarnas

10

..

..

160

61,5

..

..

..

Gävleborgs

9

..

..

90

77,1

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

10

..

..

200

10,8

..

..

..

Götalands mellanbygder

17

..

..

190

5,3

..

..

..

Götalands norra slättbygder

31

3 100

3,0

710

12,2

2 200

3,0

78

Svealands slättbygder

69

2 310

1,9

1 360

12,4

3 100

2,0

73

Götalands skogsbygder

7

..

..

170

28,2

..

..

..

Mellersta Sveriges skogsb.

25

2 470

2,2

400

40,5

1 000

2,2

80

Nedre Norrland

2

..

..

10

21,5

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

161

2 610

1,6

3 030

12,7

7 900

1,6

73

2016

184

2 750

1,2

3 240

12,9

8 900

1,2

72

2015

181

2 390

1,8

3 290

14,7

7 900

1,9

61

2014

130

2 220

2,0

1 710

11,8

3 800

2,8

66

2013

116

2 690

3,2

1 840

15,1

5 000

5,0

77

2012

136

1 600

5,8

2 080

16,2

3 400

5,9

54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20122016

.

2 330

1,7

2 430

.

5 800

2,0

.


 

Anm.: Vattenhalt 15,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Arealer med ekologisk odling. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 33.

3)  Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1801.

4)  Kvoten påverkas starkt av var i landet den ekologiska respektive konventionella odlingen huvudsakligen är belägen. Inom forsknings- och försöksverksamheten försöker man undvika skillnader som beror på belägenhet, jordartsskillnader, mark­struktur med mera då olika typer av odlingssystem jämförs i planerade fältförsök. Så är inte fallet i denna statistik eftersom uppgifterna avser den faktiska odlingen.