Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2017

JO 14 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1b. Höstvete. Skörd 2017. Konventionell odling

1b. Winter wheat. Harvest in 2017. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

86

6 040

1,4

14 960

Uppsala

200

6 480

0,8

34 930

Södermanlands

155

6 380

0,9

27 520

Östergötlands

241

7 890

0,8

50 880

Jönköpings

26

6 480

3,8

1 520

Kronobergs

17

..

..

710

Kalmar

122

6 930

1,6

12 420

Gotlands

133

6 690

1,7

10 510

Blekinge

59

7 210

2,6

3 470

Skåne

490

8 560

0,5

101 770

Hallands

111

7 500

1,7

13 500

Västra Götalands

328

7 880

0,9

65 650

Värmlands

57

6 810

2,4

4 520

Örebro

118

7 110

1,2

14 770

Västmanlands

121

6 530

1,3

17 960

Dalarnas

36

5 760

4,4

2 550

Gävleborgs

24

5 450

7,7

960

Västernorrlands

5

..

..

90

Jämtlands

1

..

..

20

Västerbottens

-

..

..

10

Norrbottens

3

..

..

10

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

462

8 560

0,5

88 930

Götalands mellanbygder

393

7 420

0,9

44 960

Götalands norra slättbygder

491

7 990

0,6

106 840

Svealands slättbygder

713

6 520

0,5

111 690

Götalands skogsbygder

155

6 500

1,7

16 070

Mellersta Sveriges skogsb.

93

6 550

2,1

9 560

Nedre Norrland

23

4 480

6,5

570

Övre Norrland

3

..

..

20

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2017

2 333

7 540

0,3

378 700

2016

2 199

6 860

0,4

351 220

2015

2 205

7 780

0,3

372 870

2014

2 185

7 420

0,4

359 230

2013

1 644

6 490

0,6

199 450

2012

1 857

6 970

0,5

270 030

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20122016

.

7 100

0,2

310 560


 

Anm.: Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej.