Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2017

JO 14 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10b. Ärter. Skörd 2017. Konventionell odling

10b. Peas. Harvest in 2017. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

39

2 890

2,9

1 230

Uppsala

121

3 320

1,3

4 400

Södermanlands

50

2 850

3,0

1 180

Östergötlands

95

3 960

2,5

4 000

Jönköpings

6

..

..

90

Kronobergs

-

..

..

0

Kalmar

27

3 730

4,4

510

Gotlands

72

3 890

2,1

2 210

Blekinge

1

..

..

30

Skåne

65

4 120

3,6

2 200

Hallands

11

..

..

240

Västra Götalands

49

3 740

4,0

1 630

Värmlands

12

..

..

250

Örebro

40

3 340

3,5

1 060

Västmanlands

57

3 190

2,4

1 730

Dalarnas

8

..

..

100

Gävleborgs

5

..

..

40

Västernorrlands

1

..

..

10

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

..

..

0

Norrbottens

-

..

..

0

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

56

4 120

4,3

1 640

Götalands mellanbygder

113

3 870

1,9

3 390

Götalands norra slättbygder

130

3 960

2,1

5 160

Svealands slättbygder

314

3 180

1,0

9 650

Götalands skogsbygder

20

3 340

10,0

450

Mellersta Sveriges skogsb.

21

3 090

4,3

610

Nedre Norrland

5

..

..

30

Övre Norrland

-

..

..

0

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2017

659

3 560

1,0

20 910

2016

708

3 820

0,9

21 970

2015

636

3 940

1,0

19 170

2014

399

3 350

1,2

12 660

2013

322

3 490

1,3

10 300

2012

337

2 960

2,8

10 780

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20122016

.

3 510

0,8

14 980


 

Anm.: Vattenhalt 15,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej.