Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2017

JO 14 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11a. Åkerbönor. Skörd 2017. Ekologisk odling

11a. Field beans. Harvest in 2017. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 2), 3)

Total

skörd,

ton

 

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent
4)

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

4

..

..

70

53,7

..

..

..

Uppsala

24

2 810

2,2

560

75,7

1 600

2,3

79

Södermanlands

26

2 030

7,2

420

42,4

800

8,6

70

Östergötlands

73

3 410

2,2

1 930

40,6

6 600

2,2

93

Jönköpings

-

-

-

-

-

-

-

-

Kronobergs

1

..

..

10

40,7

..

..

..

Kalmar

8

..

..

130

35,3

..

..

..

Gotlands

13

..

..

270

47,2

..

..

..

Blekinge

3

..

..

30

13,3

..

..

..

Skåne

35

3 770

1,9

960

23,5

3 600

1,9

78

Hallands

21

2 940

2,5

450

16,9

1 300

2,7

69

Västra Götalands

86

2 740

2,8

5 080

41,2

13 900

2,8

72

Värmlands

17

..

..

500

37,6

..

..

..

Örebro

14

..

..

290

33,4

..

..

..

Västmanlands

26

2 750

1,2

670

50,1

1 800

1,2

105

Dalarnas

4

..

..

40

100,0

..

..

..

Gävleborgs

2

..

..

30

100,0

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

1

..

..

0

100,0

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

27

3 820

1,3

770

14,6

2 900

1,3

85

Götalands mellanbygder

40

3 240

2,4

780

44,0

2 500

2,7

71

Götalands norra slättbygder

131

2 960

2,3

5 830

38,8

17 200

2,3

78

Svealands slättbygder

107

2 310

1,2

2 400

46,8

5 500

1,3

79

Götalands skogsbygder

35

2 830

5,1

1 120

44,6

3 200

5,1

76

Mellersta Sveriges skogsb.

17

..

..

520

65,0

..

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

1

..

..

0

100,0

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

358

2 850

1,4

11 420

37,4

32 500

1,5

73

2016

367

2 990

2,9

10 710

36,3

32 100

2,9

79

2015

337

3 540

1,4

9 190

36,8

32 600

1,5

84

2014

295

2 810

1,5

7 570

40,2

21 200

1,5

80

2013

296

3 080

1,2

7 600

43,5

23 400

1,2

82

2012

279

2 930

1,9

7 750

43,2

22 700

1,9

78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20122016

.

3 070

0,7

8 560

.

26 400

0,7

.


 

Anm.: Vattenhalt 15,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Arealer med ekologisk odling. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 33.

3)  Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1801.

4)  Kvoten påverkas starkt av var i landet den ekologiska respektive konventionella odlingen huvudsakligen är belägen. Inom forsknings- och försöksverksamheten försöker man undvika skillnader som beror på belägenhet, jordartsskillnader, mark­struktur med mera då olika typer av odlingssystem jämförs i planerade fältförsök. Så är inte fallet i denna statistik eftersom uppgifterna avser den faktiska odlingen.