Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2017

JO 14 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11b. Åkerbönor. Skörd 2017. Konventionell odling

11b. Field beans. Harvest in 2017. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

1

..

..

30

Uppsala

3

..

..

150

Södermanlands

14

..

..

580

Östergötlands

52

3 680

3,1

2 810

Jönköpings

4

..

..

80

Kronobergs

2

..

..

20

Kalmar

7

..

..

280

Gotlands

8

..

..

300

Blekinge

10

..

..

180

Skåne

66

4 810

2,7

3 190

Hallands

59

4 240

3,5

2 200

Västra Götalands

125

3 790

3,1

7 260

Värmlands

15

..

..

820

Örebro

13

..

..

570

Västmanlands

11

..

..

640

Dalarnas

-

..

..

0

Gävleborgs

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

100

4 510

2,6

4 510

Götalands mellanbygder

32

4 570

3,4

1 080

Götalands norra slättbygder

160

3 810

2,6

9 160

Svealands slättbygder

53

2 920

4,1

2 690

Götalands skogsbygder

34

3 730

3,4

1 390

Mellersta Sveriges skogsb.

11

..

..

350

Nedre Norrland

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2017

390

3 890

1,6

19 150

2016

384

3 810

1,2

19 170

2015

330

4 230

1,8

15 900

2014

215

3 530

2,2

11 390

2013

193

3 740

1,5

9 880

2012

178

3 730

2,6

10 140

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20122016

.

3 810

0,9

13 300


 

Anm.: Vattenhalt 15,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej.