Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2017

JO 14 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12a. Höstraps. Skörd 2017. Ekologisk odling

12a. Winter rape. Harvest in 2017. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 2), 3)

Total

skörd,

ton

 

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent
4)

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3

..

..

60

2,3

..

..

..

Uppsala

14

..

..

440

10,7

..

..

..

Södermanlands

13

..

..

200

4,2

..

..

..

Östergötlands

69

2 670

1,3

1 880

15,2

5 000

1,3

80

Jönköpings

7

..

..

120

31,2

..

..

..

Kronobergs

1

..

..

10

7,4

..

..

..

Kalmar

8

..

..

120

2,5

..

..

..

Gotlands

24

1 200

2,8

430

8,1

500

2,8

39

Blekinge

4

..

..

20

2,1

..

..

..

Skåne

49

1 830

1,9

1 110

2,3

2 000

1,9

52

Hallands

7

..

..

120

3,1

..

..

..

Västra Götalands

49

2 530

2,6

2 160

17,4

5 500

2,6

66

Värmlands

8

..

..

140

52,1

..

..

..

Örebro

15

..

..

250

9,7

..

..

..

Västmanlands

15

..

..

310

14,9

..

..

..

Dalarnas

11

..

..

280

48,3

..

..

..

Gävleborgs

2

..

..

40

28,7

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

21

2 290

3,3

640

1,7

1 500

3,3

64

Götalands mellanbygder

63

1 440

1,5

1 000

4,5

1 400

1,5

44

Götalands norra slättbygder

95

2 600

1,6

3 210

14,2

8 300

1,6

72

Svealands slättbygder

65

2 290

1,1

1 360

8,5

3 100

1,2

66

Götalands skogsbygder

31

2 310

2,7

730

18,0

1 700

2,7

70

Mellersta Sveriges skogsb.

24

2 470

4,5

740

38,4

1 800

5,7

68

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

299

2 310

1,0

7 690

7,3

17 800

1,1

66

2016

258

2 170

1,1

5 370

6,4

11 600

1,1

71

2015

194

2 630

1,2

3 990

4,5

10 500

1,3

66

2014

145

2 670

1,2

2 380

3,0

6 400

1,4

71

2013

128

1 750

2,7

1 990

2,8

3 500

2,7

53

2012

122

1 960

2,1

1 970

3,2

3 900

2,1

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20122016

.

2 240

1,4

3 140

.

7 200

1,4

.


 

Anm.: Vattenhalt 9,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Arealer med ekologisk odling. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 34.

3)  Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1801.

4)  Kvoten påverkas starkt av var i landet den ekologiska respektive konventionella odlingen huvudsakligen är belägen. Inom forsknings- och försöksverksamheten försöker man undvika skillnader som beror på belägenhet, jordartsskillnader, mark­struktur med mera då olika typer av odlingssystem jämförs i planerade fältförsök. Så är inte fallet i denna statistik eftersom uppgifterna avser den faktiska odlingen.