Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2017

JO 14 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12b. Höstraps. Skörd 2017. Konventionell odling

12b. Winter rape. Harvest in 2017. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

47

3 170

2,6

2 420

Uppsala

95

3 470

1,3

3 720

Södermanlands

92

3 500

1,0

4 540

Östergötlands

168

3 320

1,4

10 460

Jönköpings

10

..

..

260

Kronobergs

7

..

..

120

Kalmar

92

3 260

1,3

4 580

Gotlands

102

3 060

1,6

4 910

Blekinge

34

3 560

3,7

1 120

Skåne

443

3 540

0,6

47 030

Hallands

73

3 770

1,7

3 760

Västra Götalands

180

3 860

0,9

10 250

Värmlands

6

..

..

130

Örebro

60

3 910

1,3

2 300

Västmanlands

52

3 420

1,8

1 760

Dalarnas

14

..

..

300

Gävleborgs

2

..

..

110

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

..

..

0

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

397

3 600

0,7

38 250

Götalands mellanbygder

308

3 310

1,0

21 010

Götalands norra slättbygder

315

3 590

0,9

19 400

Svealands slättbygder

345

3 490

0,7

14 650

Götalands skogsbygder

74

3 290

2,6

3 310

Mellersta Sveriges skogsb.

38

3 660

2,4

1 140

Nedre Norrland

-

-

-

-

Övre Norrland

-

..

..

0

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2017

1 477

3 510

0,4

97 760

2016

1 266

3 070

0,6

78 050

2015

1 265

3 980

0,4

84 170

2014

1 136

3 760

0,4

77 210

2013

942

3 270

0,8

69 560

2012

969

3 770

0,6

59 810

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20122016

.

3 570

0,3

73 760


 

Anm.: Vattenhalt 9,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej.