Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2017

JO 14 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13a. Vårraps. Skörd 2017. Ekologisk odling

13a. Spring rape. Harvest in 2017. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 2), 3)

Total

skörd,

ton

 

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent
4)

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

-

-

-

-

-

Uppsala

-

..

..

20

1,3

..

..

..

Södermanlands

1

..

..

30

4,9

..

..

..

Östergötlands

1

..

..

10

1,9

..

..

..

Jönköpings

1

..

..

10

24,5

..

..

..

Kronobergs

1

..

..

20

35,2

..

..

..

Kalmar

1

..

..

20

18,7

..

..

..

Gotlands

2

..

..

10

2,3

..

..

..

Blekinge

-

-

-

-

-

-

-

-

Skåne

1

..

..

0

0,4

..

..

..

Hallands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västra Götalands

-

..

..

0

0,1

..

..

..

Värmlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Örebro

-

-

-

-

-

-

-

-

Västmanlands

1

..

..

..

..

..

..

..

Dalarnas

1

..

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs

-

..

..

10

43,0

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1

..

..

0

0,3

..

..

..

Götalands mellanbygder

2

..

..

10

1,4

..

..

..

Götalands norra slättbygder

1

..

..

10

1,3

..

..

..

Svealands slättbygder

2

..

..

40

1,0

..

..

..

Götalands skogsbygder

3

..

..

60

13,5

..

..

..

Mellersta Sveriges skogsb.

1

..

..

0

2,9

..

..

..

Nedre Norrland

-

..

..

10

23,6

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

10

..

..

140

2,1

..

..

..

2016

12

..

..

190

2,6

..

..

..

2015

10

..

..

200

4,5

..

..

..

2014

10

..

..

200

1,4

..

..

..

2013

20

1 060

19,0

320

0,6

300

23,9

56

2012

21

740

12,6

290

0,6

200

12,6

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20122016

.

..

..

240

.

..

..

.


 

Anm.: Vattenhalt 9,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Arealer med ekologisk odling. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 34.

3)  Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1801.

4)  Kvoten påverkas starkt av var i landet den ekologiska respektive konventionella odlingen huvudsakligen är belägen. Inom forsknings- och försöksverksamheten försöker man undvika skillnader som beror på belägenhet, jordartsskillnader, mark­struktur med mera då olika typer av odlingssystem jämförs i planerade fältförsök. Så är inte fallet i denna statistik eftersom uppgifterna avser den faktiska odlingen.