Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2017

JO 14 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13b. Vårraps. Skörd 2017. Konventionell odling

13b. Spring rape. Harvest in 2017. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

21

1 860

4,8

780

Uppsala

37

1 950

3,6

1 190

Södermanlands

15

..

..

550

Östergötlands

12

..

..

570

Jönköpings

2

..

..

40

Kronobergs

3

..

..

50

Kalmar

5

..

..

80

Gotlands

13

..

..

520

Blekinge

-

..

..

30

Skåne

7

..

..

240

Hallands

4

..

..

150

Västra Götalands

12

..

..

560

Värmlands

7

..

..

210

Örebro

17

..

..

550

Västmanlands

22

2 150

4,6

900

Dalarnas

2

..

..

40

Gävleborgs

1

..

..

20

Västernorrlands

1

..

..

0

Jämtlands

-

..

..

10

Västerbottens

2

..

..

0

Norrbottens

-

..

..

0

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

8

..

..

280

Götalands mellanbygder

18

..

..

650

Götalands norra slättbygder

17

..

..

860

Svealands slättbygder

117

1 940

2,4

4 150

Götalands skogsbygder

14

..

..

390

Mellersta Sveriges skogsb.

5

..

..

140

Nedre Norrland

2

..

..

20

Övre Norrland

2

..

..

0

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2017

183

1 970

2,0

6 490

2016

228

2 120

1,5

7 230

2015

141

2 050

2,9

4 300

2014

408

1 840

1,4

14 100

2013

959

1 900

0,8

50 560

2012

869

1 970

0,8

45 030

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20122016

.

1 980

0,7

24 240


 

Anm.: Vattenhalt 9,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej.