Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2017

JO 14 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

14b. Höstrybs. Skörd 2017. Konventionell odling

14b. Winter turnip rape. Harvest in 2017. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

3

..

..

40

Uppsala

5

..

..

110

Södermanlands

1

..

..

130

Östergötlands

-

..

..

10

Jönköpings

-

-

-

-

Kronobergs

-

..

..

10

Kalmar

-

..

..

0

Gotlands

-

..

..

0

Blekinge

-

..

..

0

Skåne

-

..

..

40

Hallands

-

..

..

20

Västra Götalands

-

..

..

10

Värmlands

-

-

-

-

Örebro

1

..

..

10

Västmanlands

1

..

..

10

Dalarnas

1

..

..

10

Gävleborgs

2

..

..

20

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

-

..

..

60

Götalands mellanbygder

-

..

..

10

Götalands norra slättbygder

-

..

..

20

Svealands slättbygder

11

..

..

290

Götalands skogsbygder

-

..

..

10

Mellersta Sveriges skogsb.

2

..

..

30

Nedre Norrland

1

..

..

0

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2017

14

..

..

420

2016

20

1 880

3,0

490

2015

13

..

..

420

2014

13

..

..

420

2013

3

..

..

150

2012

10

..

..

360

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20122016

.

..

..

370


 

Anm.: Vattenhalt 9,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej.