Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2017

JO 14 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Vårvete. Skörd 2017. Ekologisk odling

2a. Spring wheat. Harvest in 2017. Organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 2), 3)

Total

skörd,

ton

 

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent
4)

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

13

..

..

350

32,1

..

..

..

Uppsala

44

3 340

1,1

1 120

12,2

3 700

1,4

66

Södermanlands

32

2 830

1,3

750

21,3

2 100

1,3

61

Östergötlands

40

3 780

3,1

630

24,8

2 400

3,6

66

Jönköpings

6

..

..

110

23,4

..

..

..

Kronobergs

1

..

..

20

2,9

..

..

..

Kalmar

9

..

..

190

15,4

..

..

..

Gotlands

22

2 800

1,5

430

8,6

1 200

3,8

64

Blekinge

2

..

..

10

0,5

..

..

..

Skåne

34

3 600

2,0

950

14,3

3 400

2,0

63

Hallands

20

3 170

4,7

540

21,2

1 700

4,8

63

Västra Götalands

64

3 130

2,9

3 130

32,7

9 800

3,1

68

Värmlands

35

2 690

1,1

1 130

31,1

3 000

1,1

54

Örebro

32

3 360

1,8

680

10,7

2 300

1,9

63

Västmanlands

38

3 280

2,8

980

18,8

3 200

2,8

60

Dalarnas

31

2 730

2,2

760

33,3

2 100

2,2

59

Gävleborgs

14

..

..

230

8,7

..

..

..

Västernorrlands

5

..

..

90

26,3

..

..

..

Jämtlands

2

..

..

10

94,8

..

..

..

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

26

3 770

1,7

990

15,3

3 700

1,7

64

Götalands mellanbygder

44

2 800

1,7

790

9,2

2 200

3,8

55

Götalands norra slättbygder

73

3 500

2,6

2 770

32,2

9 700

2,7

65

Svealands slättbygder

176

3 120

0,9

4 730

17,1

14 700

0,9

61

Götalands skogsbygder

50

2 780

4,2

1 330

23,8

3 700

4,2

69

Mellersta Sveriges skogsb.

60

2 750

1,9

1 240

27,8

3 400

2,2

63

Nedre Norrland

15

..

..

280

9,9

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

444

3 140

1,0

12 090

18,8

38 000

1,1

63

2016

463

2 920

0,9

12 460

16,7

36 400

0,9

60

2015

418

2 930

0,9

11 400

18,1

33 300

1,5

54

2014

444

2 650

1,0

11 270

15,2

29 900

1,4

54

2013

549

2 830

0,8

16 800

14,7

47 500

0,9

55

2012

495

2 540

1,1

15 300

18,4

38 900

1,1

54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20122016

.

2 770

0,4

13 450

.

37 200

0,5

.


 

Anm.: Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Arealer med ekologisk odling. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 32.

3)  Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1801.

4)  Kvoten påverkas starkt av var i landet den ekologiska respektive konventionella odlingen huvudsakligen är belägen. Inom forsknings- och försöksverksamheten försöker man undvika skillnader som beror på belägenhet, jordartsskillnader, mark­struktur med mera då olika typer av odlingssystem jämförs i planerade fältförsök. Så är inte fallet i denna statistik eftersom uppgifterna avser den faktiska odlingen.