Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2017

JO 14 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

15b. Vårrybs. Skörd 2017. Konventionell odling

15b. Spring turnip rape. Harvest in 2017. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

1

..

..

20

Uppsala

2

..

..

90

Södermanlands

-

..

..

10

Östergötlands

2

..

..

20

Jönköpings

-

-

-

-

Kronobergs

-

-

-

-

Kalmar

-

-

-

-

Gotlands

-

-

-

-

Blekinge

-

-

-

-

Skåne

-

-

-

-

Hallands

-

-

-

-

Västra Götalands

-

..

..

10

Värmlands

-

-

-

-

Örebro

-

-

-

-

Västmanlands

-

..

..

10

Dalarnas

6

..

..

130

Gävleborgs

26

1 610

2,5

400

Västernorrlands

-

..

..

40

Jämtlands

1

..

..

0

Västerbottens

1

..

..

60

Norrbottens

2

..

..

30

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

-

-

-

-

Götalands mellanbygder

-

-

-

-

Götalands norra slättbygder

2

..

..

30

Svealands slättbygder

3

..

..

120

Götalands skogsbygder

-

-

-

-

Mellersta Sveriges skogsb.

8

..

..

120

Nedre Norrland

25

1 600

3,1

440

Övre Norrland

3

..

..

90

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2017

41

1 720

3,7

750

2016

26

1 400

3,0

690

2015

32

1 460

4,9

630

2014

31

1 310

5,4

890

2013

72

1 430

4,7

2 370

2012

57

1 430

4,7

1 790

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20122016

.

1 400

2,2

1 270


 

Anm.: Vattenhalt 9,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej.