Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2017

JO 14 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

16b. Oljelin. Skörd 2017. Konventionell odling

16b. Oil flax. Harvest in 2017. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

8

..

..

280

Uppsala

14

..

..

500

Södermanlands

8

..

..

460

Östergötlands

51

1 990

3,6

2 090

Jönköpings

-

-

-

-

Kronobergs

-

-

-

-

Kalmar

4

..

..

80

Gotlands

-

-

-

-

Blekinge

-

-

-

-

Skåne

8

..

..

310

Hallands

1

..

..

10

Västra Götalands

8

..

..

350

Värmlands

1

..

..

20

Örebro

8

..

..

180

Västmanlands

6

..

..

170

Dalarnas

-

..

..

0

Gävleborgs

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

..

..

0

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

7

..

..

230

Götalands mellanbygder

5

..

..

160

Götalands norra slättbygder

55

2 000

3,3

2 310

Svealands slättbygder

43

1 380

3,1

1 540

Götalands skogsbygder

1

..

..

20

Mellersta Sveriges skogsb.

6

..

..

210

Nedre Norrland

-

-

-

-

Övre Norrland

-

..

..

0

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2017

117

1 730

2,7

4 470

2016

208

2 010

1,2

8 240

2015

185

1 980

1,1

6 980

2014

153

1 690

2,1

6 490

2013

110

1 990

1,4

4 760

2012

158

1 430

3,0

8 670

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20122016

.

1 680

0,9

7 030


 

Anm.: Vattenhalt 9,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej.