Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2017

JO 14 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17a. Stråsädesgrödor (exklusive majs) till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2017. Ekologisk odling

17a. Cereals harvested green (excluding green maize). Yield per hectare, crop area and total production in 2017. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 2), 3)

Total

skörd,

ton

 

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent
4)

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

20

10 790

5,5

430

66,5

4 600

10,4

122,5

Uppsala

24

14 070

5,1

570

35,2

8 000

10,2

91,0

Södermanlands

40

10 950

7,4

850

43,1

9 300

15,2

142,8

Östergötlands

59

13 740

2,7

2 070

52,4

28 400

8,2

159,6

Jönköpings

53

11 760

6,7

1 800

62,2

21 100

9,1

74,0

Kronobergs

27

12 640

7,6

520

49,0

6 600

13,4

123,9

Kalmar

35

11 710

5,0

920

29,5

10 700

6,3

75,6

Gotlands

19

..

..

400

50,6

..

..

..

Blekinge

10

..

..

90

21,0

..

..

..

Skåne

63

13 450

4,7

1 410

30,5

18 900

7,9

100,8

Hallands

18

..

..

640

26,6

..

..

..

Västra Götalands

81

15 170

7,9

4 750

77,6

72 000

15,3

92,8

Värmlands

44

10 050

4,6

1 590

72,8

16 000

8,6

92,0

Örebro

36

13 180

3,0

780

36,0

10 300

8,5

124,8

Västmanlands

13

..

..

300

25,9

..

..

..

Dalarnas

19

..

..

590

72,5

..

..

..

Gävleborgs

29

10 430

10,0

950

88,6

9 900

17,5

114,8

Västernorrlands

40

8 250

2,3

680

43,0

5 600

8,5

86,2

Jämtlands

41

10 630

3,6

720

55,2

7 700

5,9

76,3

Västerbottens

26

9 240

4,0

490

39,2

4 500

6,2

125,8

Norrbottens

18

..

..

280

52,3

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

15

..

..

500

31,8

..

..

..

Götalands mellanbygder

79

13 140

3,4

1 790

34,4

23 500

5,3

80,5

Götalands norra slättbygder

86

15 780

5,9

4 280

100,0

67 500

13,4

88,8

Svealands slättbygder

139

11 830

2,7

3 290

46,8

38 900

5,2

100,1

Götalands skogsbygder

177

12 230

6,5

5 440

40,3

66 500

9,7

96,8

Mellersta Sveriges skogsb.

69

11 330

2,8

2 280

54,0

25 800

8,1

127,3

Nedre Norrland

100

9 270

4,6

2 320

58,6

21 600

7,7

84,4

Övre Norrland

50

9 020

2,7

910

46,2

8 200

4,5

115,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

715

12 620

2,5

20 970

49,9

264 700

4,4

95,8

2016

636

11 440

2,1

17 590

47,9

201 100

3,8

88

2015

615

10 750

1,8

16 710

41,0

179 700

3,4

81

2014

647

10 200

1,6

17 200

41,6

175 400

3,2

75

2013

626

10 370

2,3

17 670

48,2

183 200

3,6

79

2012

593

8 920

2,4

17 610

47,1

157 100

3,7

96


 

Anm.: Torrsubstanshalt 30,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Arealer med ekologisk odling.

3)  Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1801.

4)  Kvoten påverkas starkt av var i landet den ekologiska respektive konventionella odlingen huvudsakligen är belägen. Inom forsknings- och försöksverksamheten försöker man undvika skillnader som beror på belägenhet, jordartsskillnader, mark­struktur med mera då olika typer av odlingssystem jämförs i planerade fältförsök. Så är inte fallet i denna statistik eftersom uppgifterna avser den faktiska odlingen.