Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2017

JO 14 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17b. Stråsädesgrödor (exklusive majs) till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2017. Konventionell odling

17b. Cereals harvested green (excluding green maize). Yield per hectare, crop area and total production in 2017. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Län

 

 

 

 

Stockholms

15

..

..

360

Uppsala

12

..

..

1 790

Södermanlands

21

7 670

21,8

1 260

Östergötlands

21

8 610

10,7

1 890

Jönköpings

31

15 880

11,6

1 970

Kronobergs

20

10 200

7,0

990

Kalmar

29

15 490

13,1

2 790

Gotlands

11

..

..

640

Blekinge

7

..

..

490

Skåne

51

13 340

12,3

3 610

Hallands

22

13 400

14,4

1 690

Västra Götalands

38

16 350

11,1

2 980

Värmlands

16

..

..

670

Örebro

9

..

..

870

Västmanlands

2

..

..

50

Dalarnas

3

..

..

180

Gävleborgs

10

..

..

370

Västernorrlands

20

9 570

10,4

750

Jämtlands

30

13 930

4,5

580

Västerbottens

35

7 340

8,5

990

Norrbottens

16

..

..

360

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

25

20 610

10,4

1 260

Götalands mellanbygder

59

16 330

12,1

3 920

Götalands norra slättbygder

29

17 760

10,2

1 450

Svealands slättbygder

60

11 820

11,5

3 570

Götalands skogsbygder

111

12 630

6,3

9 950

Mellersta Sveriges skogsb.

25

8 900

11,7

2 020

Nedre Norrland

53

10 990

6,2

1 580

Övre Norrland

57

7 790

7,3

1 470

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2017

419

13 170

4,1

25 400

2016

374

13 010

5,9

23 140

2015

409

13 220

6,5

23 660

2014

413

13 580

7,3

24 410

2013

379

13 180

4,8

20 360

2012

366

9 310

4,7

20 590


 

Anm.: Torrsubstanshalt 30,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).