Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2017

JO 14 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18b. Majs till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2017. Konventionell odling

18b. Green maize. Yield per hectare, crop area and total production in 2017. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Län

 

 

 

 

Stockholms

4

..

..

70

Uppsala

2

..

..

100

Södermanlands

4

..

..

140

Östergötlands

8

..

..

640

Jönköpings

3

..

..

100

Kronobergs

2

..

..

60

Kalmar

69

39 700

2,9

4 090

Gotlands

35

35 390

5,9

2 090

Blekinge

10

..

..

550

Skåne

81

38 550

2,8

5 320

Hallands

35

37 700

2,5

2 420

Västra Götalands

16

..

..

580

Värmlands

3

..

..

140

Örebro

2

..

..

20

Västmanlands

4

..

..

70

Dalarnas

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

69

39 310

2,0

3 490

Götalands mellanbygder

142

38 130

2,4

9 590

Götalands norra slättbygder

12

..

..

820

Svealands slättbygder

19

..

..

540

Götalands skogsbygder

35

36 590

3,2

1 910

Mellersta Sveriges skogsb.

1

..

..

60

Nedre Norrland

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2017

278

37 670

1,5

16 470

2016

233

40 720

2,2

15 510

2015

257

35 540

2,0

15 360

2014

237

38 310

2,4

15 440

2013

237

37 400

2,1

14 390

2012

197

32 910

2,4

13 780


 

Anm.: Torrsubstanshalt 30,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).