Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2017

JO 14 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19a. Andra grödor än stråsädesgrödor till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2017. Ekologisk odling

19a. Annual plants harvested green (excluding cereals harvested green). Yield per hectare, crop area and total production in 2017. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 2), 3)

Total

skörd,

ton

 

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent
4)

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1

..

..

30

32,4

..

..

..

Uppsala

7

..

..

220

100,0

..

..

..

Södermanlands

4

..

..

80

74,3

..

..

..

Östergötlands

6

..

..

360

87,5

..

..

..

Jönköpings

4

..

..

440

30,9

..

..

..

Kronobergs

5

..

..

170

21,9

..

..

..

Kalmar

6

..

..

220

7,1

..

..

..

Gotlands

2

..

..

40

14,9

..

..

..

Blekinge

-

..

..

10

10,3

..

..

..

Skåne

3

..

..

170

22,1

..

..

..

Hallands

3

..

..

100

48,4

..

..

..

Västra Götalands

9

..

..

760

14,2

..

..

..

Värmlands

2

..

..

100

100,0

..

..

..

Örebro

4

..

..

100

70,7

..

..

..

Västmanlands

-

..

..

10

10,5

..

..

..

Dalarnas

7

..

..

320

44,6

..

..

..

Gävleborgs

11

..

..

770

47,4

..

..

..

Västernorrlands

12

..

..

410

36,1

..

..

..

Jämtlands

6

..

..

420

32,1

..

..

..

Västerbottens

12

..

..

520

21,5

..

..

..

Norrbottens

5

..

..

170

26,6

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

-

..

..

70

44,2

..

..

..

Götalands mellanbygder

8

..

..

280

9,5

..

..

..

Götalands norra slättbygder

10

..

..

510

37,6

..

..

..

Svealands slättbygder

14

..

..

360

80,6

..

..

..

Götalands skogsbygder

19

..

..

1 110

14,7

..

..

..

Mellersta Sveriges skogsb.

13

..

..

750

46,8

..

..

..

Nedre Norrland

28

10 290

4,8

1 540

41,0

15 900

4,6

72,5

Övre Norrland

17

..

..

800

23,7

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

109

18 790

21,3

5 400

28,6

101 500

35,0

103,3

2016

102

11 420

4,4

5 120

35,6

58 400

8,2

73

2015

96

13 630

8,5

4 400

20,8

60 000

15,0

83

2014

90

10 720

5,3

3 620

21,6

38 800

9,4

63

2013

78

9 530

7,7

2 940

23,4

28 000

11,6

52

2012

59

10 540

11,7

2 730

23,4

28 800

20,0

85


 

Anm.: Torrsubstanshalt 30,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Arealer med ekologisk odling.

3)  Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1801.

4)  Kvoten påverkas starkt av var i landet den ekologiska respektive konventionella odlingen huvudsakligen är belägen. Inom forsknings- och försöksverksamheten försöker man undvika skillnader som beror på belägenhet, jordartsskillnader, mark­struktur med mera då olika typer av odlingssystem jämförs i planerade fältförsök. Så är inte fallet i denna statistik eftersom uppgifterna avser den faktiska odlingen.