Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2017

JO 14 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19b. Andra grödor än stråsädesgrödor till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2017. Konventionell odling

19b. Annual plants harvested green (excluding cereals harvested green). Yield per hectare, crop area and total production in 2017. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Län

 

 

 

 

Stockholms

5

..

..

80

Uppsala

2

..

..

110

Södermanlands

5

..

..

100

Östergötlands

4

..

..

690

Jönköpings

11

..

..

1 680

Kronobergs

11

..

..

840

Kalmar

21

30 020

10,6

2 650

Gotlands

5

..

..

240

Blekinge

2

..

..

110

Skåne

11

..

..

820

Hallands

3

..

..

230

Västra Götalands

23

15 140

30,6

2 460

Värmlands

2

..

..

400

Örebro

1

..

..

80

Västmanlands

1

..

..

200

Dalarnas

2

..

..

200

Gävleborgs

13

..

..

1 050

Västernorrlands

7

..

..

750

Jämtlands

11

..

..

870

Västerbottens

12

..

..

1 940

Norrbottens

5

..

..

620

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

6

..

..

290

Götalands mellanbygder

24

31 870

11,4

1 530

Götalands norra slättbygder

12

..

..

950

Svealands slättbygder

13

..

..

540

Götalands skogsbygder

48

16 110

22,3

6 910

Mellersta Sveriges skogsb.

7

..

..

580

Nedre Norrland

28

14 190

9,3

2 600

Övre Norrland

19

..

..

2 660

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2017

157

18 190

11,6

16 110

2016

108

15 630

9,9

13 310

2015

128

16 520

11,4

16 600

2014

90

17 120

8,5

13 110

2013

67

18 380

10,6

9 710

2012

71

12 340

12,1

8 990


 

Anm.: Torrsubstanshalt 30,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).