Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2017

JO 14 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

20a. Matpotatis. Skörd 2017. Ekologisk odling

20a. Table potatoes. Harvest in 2017. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd red

kg/ha 2)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

3)

Andel av  total grödareal 3), 4)

Total

skörd,

ton

 

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent
5)

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

2

..

..

10

7,7

..

..

..

Uppsala

3

..

..

30

15,5

..

..

..

Södermanlands

2

..

..

0

5,2

..

..

..

Östergötlands

6

..

..

80

4,6

..

..

..

Jönköpings

1

..

..

10

9,6

..

..

..

Kronobergs

0

..

..

0

7,9

..

..

..

Kalmar

4

..

..

50

10,5

..

..

..

Gotlands

16

..

..

360

39,2

..

..

..

Blekinge

3

..

..

40

42,0

..

..

..

Skåne

31

20 440

1,8

430

6,6

8 800

1,8

63

Hallands

3

..

..

30

1,5

..

..

..

Västra Götalands

14

..

..

410

19,2

..

..

..

Värmlands

5

..

..

30

9,5

..

..

..

Örebro

2

..

..

50

9,6

..

..

..

Västmanlands

1

..

..

0

7,4

..

..

..

Dalarnas

8

..

..

120

15,3

..

..

..

Gävleborgs

7

..

..

100

51,2

..

..

..

Västernorrlands

6

..

..

20

12,5

..

..

..

Jämtlands

8

..

..

10

11,3

..

..

..

Västerbottens

7

..

..

10

5,5

..

..

..

Norrbottens

4

..

..

10

3,1

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

17

..

..

250

5,1

..

..

..

Götalands mellanbygder

36

19 860

2,0

620

13,3

12 200

2,0

61

Götalands norra slättbygder

13

..

..

450

12,6

..

..

..

Svealands slättbygder

11

..

..

80

8,1

..

..

..

Götalands skogsbygder

12

..

..

90

10,2

..

..

..

Mellersta Sveriges skogsb.

9

..

..

130

19,7

..

..

..

Nedre Norrland

23

12 320

5,6

170

18,7

2 100

5,6

50

Övre Norrland

12

..

..

30

4,0

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

133

20 230

1,3

1 810

10,6

36 600

1,3

63

2016

133

21 100

1,3

1 700

9,8

35 900

1,3

64

2015

123

18 950

2,5

1 300

7,8

24 700

2,5

58

2014

110

16 020

2,1

900

5,1

14 400

2,1

50

2013

112

17 060

2,0

800

4,5

13 600

2,0

54

2012

146

13 610

1,7

820

4,4

11 200

1,7

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20122016

.

17 350

0,9

1 100

.

20 000

0,9

.


 

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Reducerad för små (<35 mm), rötskadade eller grönfärgade knölar.

3)  Arealer med ekologisk odling.

4)  Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1801.

5)  Kvoten påverkas starkt av var i landet den ekologiska respektive konventionella odlingen huvudsakligen är belägen. Inom forsknings- och försöksverksamheten försöker man undvika skillnader som beror på belägenhet, jordartsskillnader, mark­struktur med mera då olika typer av odlingssystem jämförs i planerade fältförsök. Så är inte fallet i denna statistik eftersom uppgifterna avser den faktiska odlingen.