Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2017

JO 14 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Vårvete. Skörd 2017. Konventionell odling

2b. Spring wheat. Harvest in 2017. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

16

..

..

750

Uppsala

97

5 020

2,2

8 070

Södermanlands

51

4 630

1,8

2 790

Östergötlands

33

5 700

4,9

1 870

Jönköpings

11

..

..

340

Kronobergs

20

4 660

3,0

740

Kalmar

32

5 130

5,0

1 030

Gotlands

83

4 400

2,3

4 540

Blekinge

25

6 790

2,5

1 010

Skåne

96

5 740

2,5

5 720

Hallands

41

4 990

3,6

2 050

Västra Götalands

100

4 600

2,8

6 390

Värmlands

35

4 940

3,2

2 500

Örebro

75

5 330

2,2

5 750

Västmanlands

67

5 450

1,9

4 600

Dalarnas

30

4 590

3,6

1 530

Gävleborgs

58

3 620

4,3

2 430

Västernorrlands

9

..

..

300

Jämtlands

-

..

..

0

Västerbottens

3

..

..

60

Norrbottens

2

..

..

90

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

100

5 860

1,8

5 520

Götalands mellanbygder

156

5 060

2,2

7 780

Götalands norra slättbygder

88

5 410

2,4

5 770

Svealands slättbygder

324

5 140

1,1

23 380

Götalands skogsbygder

88

4 050

3,1

4 190

Mellersta Sveriges skogsb.

63

4 360

3,9

3 210

Nedre Norrland

60

3 800

3,0

2 610

Övre Norrland

5

..

..

150

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2017

884

4 980

0,8

52 470

2016

991

4 870

0,7

62 430

2015

843

5 400

0,8

51 720

2014

931

4 890

0,7

62 340

2013

1 266

5 150

0,5

97 560

2012

941

4 750

0,9

67 620

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20122016

.

5 010

0,4

68 330


 

Anm.: Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej.