Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2017

JO 14 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

20b. Matpotatis. Skörd 2017. Konventionell odling

20b. Table potatoes. Harvest in 2017. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag 1)

Hektar-

skörd red,

kg/ha 2)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Län

 

 

 

 

Stockholms

1

..

..

80

Uppsala

7

..

..

140

Södermanlands

2

..

..

50

Östergötlands

32

39 930

1,6

1 730

Jönköpings

7

..

..

90

Kronobergs

6

..

..

50

Kalmar

12

..

..

400

Gotlands

17

..

..

560

Blekinge

2

..

..

50

Skåne

150

32 350

1,6

6 020

Hallands

42

33 610

4,2

1 950

Västra Götalands

49

35 200

2,1

1 720

Värmlands

19

..

..

270

Örebro

19

..

..

430

Västmanlands

1

..

..

30

Dalarnas

24

29 920

1,6

690

Gävleborgs

5

..

..

90

Västernorrlands

12

..

..

140

Jämtlands

11

..

..

110

Västerbottens

19

..

..

240

Norrbottens

19

..

..

440

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

114

33 340

2,3

4 580

Götalands mellanbygder

101

32 520

1,9

4 040

Götalands norra slättbygder

68

37 900

1,3

3 090

Svealands slättbygder

37

28 130

4,9

850

Götalands skogsbygder

30

32 630

5,0

750

Mellersta Sveriges skogsb.

25

28 250

0,9

540

Nedre Norrland

42

24 580

3,8

750

Övre Norrland

39

16 260

3,9

680

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2017

456

32 130

1,0

15 280

2016

485

33 010

0,8

15 630

2015

602

32 810

0,5

15 350

2014

669

32 010

0,6

16 740

2013

684

31 650

0,6

17 010

2012

744

30 020

0,9

17 880

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20122016

.

30 950

0,3

16 520


 

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Reducerad för små (<35 mm), rötskadade eller grönfärgade knölar.