Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2017

JO 14 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

21a. Slåttervall. Första skörd 2017. Ekologisk odling

21a. Temporary grasses. First cut in 2017. Organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Inbärgad 1:a skörd, kg/ha

Medel­fel, procent

Areal 1:a skörd, hektar
2)

Medel­fel, procent

Total inbärgad 1:a skörd, ton

Medel­fel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

10

..

..

..

..

..

..

Uppsala

9

..

..

..

..

..

..

Södermanlands

21

2 910

10,5

11 890

3,4

34 600

11,0

Östergötlands

30

3 620

7,9

19 360

4,7

70 100

9,2

Jönköpings

21

3 740

9,8

12 160

2,1

45 400

10,0

Kronobergs

8

..

..

..

..

..

..

Kalmar

10

..

..

..

..

..

..

Gotlands

14

..

..

..

..

..

..

Blekinge

4

..

..

..

..

..

..

Skåne

28

3 020

6,4

11 470

3,7

34 700

7,4

Hallands

26

3 990

6,8

5 330

8,9

21 300

11,2

Västra Götalands

86

3 680

5,4

40 730

4,5

150 000

7,0

Värmlands

17

..

..

..

..

..

..

Örebro

15

..

..

..

..

..

..

Västmanlands

3

..

..

..

..

..

..

Dalarnas

18

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs

27

3 410

6,8

10 890

3,8

37 100

7,8

Västernorrlands

12

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

16

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

14

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

9

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

32

3 410

6,7

3 790

4,9

12 900

8,2

Götalands mellanbygder

36

3 290

12,3

15 820

3,4

52 000

12,8

Götalands norra slättbygder

59

3 910

5,6

32 330

4,0

126 500

6,8

Svealands slättbygder

60

3 320

5,9

37 610

8,6

124 800

10,4

Götalands skogsbygder

79

3 490

5,1

50 870

2,6

177 700

5,8

Mellersta Sveriges skogsb.

55

3 690

7,7

22 660

6,7

83 600

10,2

Nedre Norrland

51

3 220

8,7

20 880

9,3

67 200

12,7

Övre Norrland

26

2 110

10,1

7 280

23,9

15 400

26,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2017

398

3 460

2,7

190 090

2,5

656 900

3,7

2016

387

3 200

2,8

183 120

3,3

586 100

4,4

2015

359

3 420

2,7

196 330

1,3

670 800

3,0

2014

412

3 190

2,3

202 000

1,2

643 600

2,6

2013

418

2 920

2,2

211 000

1,2

615 700

2,5

2012

397

3 250

2,5

199 940

1,3

649 400

2,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20122016

.

3 200

1,1

198 480

.

633 100

1,3


 

Anm.: Torrsubstanshalt 83,5% (hövikt). Vattenhalt 16,5 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Arealer med ekologisk odling.