Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2017

JO 14 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

21b. Slåttervall. Första skörd 2017. Konventionell odling

21b. Temporary grasses. First cut in 2017. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar2)

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

20

3 900

15,4

18 700

8,5

Uppsala

17

..

..

..

..

Södermanlands

16

..

..

..

..

Östergötlands

30

4 130

7,6

35 010

7,3

Jönköpings

29

4 140

5,5

44 050

4,1

Kronobergs

18

..

..

..

..

Kalmar

38

3 450

5,4

50 400

3,3

Gotlands

27

4 130

10,3

25 170

3,0

Blekinge

9

..

..

..

..

Skåne

48

4 640

6,3

57 830

6,1

Hallands

30

4 120

5,6

28 530

6,9

Västra Götalands

92

3 860

5,3

91 490

3,5

Värmlands

22

3 290

13,4

27 330

8,9

Örebro

10

..

..

..

..

Västmanlands

17

..

..

..

..

Dalarnas

19

..

..

..

..

Gävleborgs

26

3 420

10,9

22 080

7,5

Västernorrlands

23

3 380

8,0

21 800

3,6

Jämtlands

18

..

..

..

..

Västerbottens

30

2 690

7,6

27 750

16,4

Norrbottens

18

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

37

3 980

5,2

27 390

6,1

Götalands mellanbygder

64

4 380

5,8

80 130

3,2

Götalands norra slättbygder

53

4 460

5,5

55 140

3,0

Svealands slättbygder

81

3 530

6,5

86 370

5,0

Götalands skogsbygder

158

3 750

3,2

197 770

2,5

Mellersta Sveriges skogsb.

48

3 750

9,6

46 860

7,0

Nedre Norrland

60

3 350

6,7

61 780

4,0

Övre Norrland

56

2 610

6,4

49 510

9,4

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

2017

557

3 750

2,1

607 250

1,6

2016

552

3 630

2,3

622 340

1,5

2015

543

3 990

2,9

666 490

..

2014

511

3 590

2,4

676 000

..

2013

551

3 180

2,1

702 720

..

2012

515

3 640

2,3

693 100

..

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20122016

.

3 420

1,1

672 130

.


 

Anm.: Torrsubstanshalt 83,5 % (hövikt). Vattenhalt 16,5 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Arealen slåttervall har skattats genom att minska slåttervallsarealen som redovisas i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1801 med arealen ekologisk slåttervall.