Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2017

JO 14 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

22a. Slåttervall. Återväxt 2017. Ekologisk odling

22a. Temporary grasses. Regrowth in 2017. Organic farming

 

Område

Inbärgad återväxt, kg/ha
1)

Medelfel,
 procent

Total inbärgad återväxtskörd, ton

Medelfel,
 procent  

Län

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

Uppsala

..

..

..

..

Södermanlands

1 770

21,0

21 000

21,3

Östergötlands

2 140

17,1

41 400

17,8

Jönköpings

2 670

19,7

32 400

19,8

Kronobergs

..

..

..

..

Kalmar

..

..

..

..

Gotlands

..

..

..

..

Blekinge

..

..

..

..

Skåne

2 930

14,2

33 500

14,7

Hallands

4 650

12,3

24 800

15,2

Västra Götalands

2 060

9,9

84 100

10,9

Värmlands

..

..

..

..

Örebro

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

Gävleborgs

1 390

23,8

15 100

24,1

Västernorrlands

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

3 330

10,3

12 600

11,4

Götalands mellanbygder

2 430

15,0

38 500

15,4

Götalands norra slättbygder

2 350

10,8

76 000

11,5

Svealands slättbygder

1 930

13,4

72 500

15,9

Götalands skogsbygder

2 340

9,6

118 900

9,9

Mellersta Sveriges skogsb.

2 160

14,5

49 000

16,0

Nedre Norrland

..

..

..

..

Övre Norrland

720

27,7

5 200

36,6

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2017

2 110

6,4

401 200

6,8

2016

2 020

5,5

370 400

6,5

2015

2 120

5,0

415 800

5,2

2014

1 960

4,8

396 000

5,0

2013

1 640

4,5

345 100

4,6

2012

1 590

5,4

318 900

5,6

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2012–2016

1 870

2,2

369 240

2,3


 

Anm.: Torrsubstanshalt 83,5% (hövikt). Vattenhalt 16,5 %.

1)  Återväxtskörden per hektar har beräknats utslagen på den totala slåttervallsarealen, dvs. hela arealen och ej enbart den där återväxten tillvaratas.