Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2017

JO 14 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

22b. Slåttervall. Återväxt 2017. Konventionell odling

22b. Temporary grasses. Regrowth per hectare in 2017. Non-organic farming

 

Område

Inbärgad återväxt, kg/ha 1, 2)

Medelfel,
 procent

Län

 

 

Stockholms

..

..

Uppsala

..

..

Södermanlands

..

..

Östergötlands

2 680

12,3

Jönköpings

3 210

14,3

Kronobergs

..

..

Kalmar

4 140

10,3

Gotlands

2 670

18,2

Blekinge

..

..

Skåne

4 160

11,4

Hallands

3 480

16,5

Västra Götalands

3 130

11,8

Värmlands

..

..

Örebro

..

..

Västmanlands

..

..

Dalarnas

..

..

Gävleborgs

1 890

15,8

Västernorrlands

1 300

24,2

Jämtlands

..

..

Västerbottens

1 320

16,8

Norrbottens

..

..

 

 

 

Produktionsområden

 

 

Götalands södra slättbygder

4 480

10,7

Götalands mellanbygder

3 850

9,2

Götalands norra slättbygder

3 420

12,5

Svealands slättbygder

1 110

19,6

Götalands skogsbygder

3 120

6,5

Mellersta Sveriges skogsb.

1 140

18,6

Nedre Norrland

1 730

12,1

Övre Norrland

1 120

12,6

 

 

 

Hela riket

 

 

2017

2 580

4,3

2016

2 480

4,3

2015

2 520

5,7

2014

2 550

4,3

2013

1 910

4,6

2012

1 990

4,9

 

 

 

Genomsnitt 2012–2016

2 170

2,2


 

Anm.: Torrsubstanshalt 83,5% (hövikt). Vattenhalt 16,5 %.

1)  Återväxtskörden per hektar har beräknats utslagen på den totala slåttervallsarealen, dvs. hela arealen och ej enbart den där återväxten tillvaratas.