Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2017

JO 14 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

23a. Slåttervall. Total inbärgad vallskörd 2017. Ekologisk odling

23a. Temporary grasses. Total production in 2017. Organic farming

 

Område

Total inbärgad vallskörd, kg/ha1)

Medelfel, procent

Ekol/konv hektar-
skörd, procent 2)

Total inbärgad vallskörd,

ton

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

 

 

..

Uppsala

..

..

 

 

..

Södermanlands

4 680

11,5

123

55 600

12,0

Östergötlands

5 760

10,1

85

111 500

11,2

Jönköpings

6 410

10,8

87

77 900

11,0

Kronobergs

..

..

 

 

..

Kalmar

..

..

 

 

..

Gotlands

..

..

 

 

..

Blekinge

..

..

 

 

..

Skåne

5 950

9,0

68

68 200

9,8

Hallands

8 640

9,3

114

46 100

12,9

Västra Götalands

5 750

6,3

82

234 100

7,7

Värmlands

..

..

 

 

..

Örebro

..

..

 

 

..

Västmanlands

..

..

 

 

..

Dalarnas

..

..

 

 

..

Gävleborgs

4 800

9,8

90

52 200

10,5

Västernorrlands

..

..

 

 

..

Jämtlands

..

..

 

 

..

Västerbottens

..

..

 

 

..

Norrbottens

..

..

 

 

..

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

6 740

7,9

80

25 600

9,3

Götalands mellanbygder

5 720

11,6

69

90 500

12,1

Götalands norra slättbygder

6 260

6,6

79

202 500

7,7

Svealands slättbygder

5 250

7,4

113

197 400

11,3

Götalands skogsbygder

5 830

5,9

85

296 500

6,4

Mellersta Sveriges skogsb.

5 860

8,2

120

132 700

10,6

Nedre Norrland

4 890

17,5

96

102 120

19,8

Övre Norrland

2 830

9,8

76

20 600

25,8

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

2017

5 570

3,5

88

1 058 100

4,3

2016

5 220

3,1

85

956 500

4,6

2015

5 530

2,8

85

1 086 700

3,1

2014

5 150

2,7

84

1 039 700

3,0

2013

4 550

2,3

89

960 800

2,6

2012

4 840

2,5

86

968 300

2,9

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20122016

5 060

1,2

.

1 002 400

1,3


 

Anm.: Torrsubstanshalt 83,5 % (hövikt).Vattenhalt 16,5 %.

1)  Återväxtskörden per hektar har beräknats utslagen på den totala slåttervallsarealen, dvs. hela arealen och ej enbart den där återväxten tillvaratas.

2)  Kvoten påverkas starkt av var i landet den ekologiska respektive konventionella odlingen huvudsakligen är belägen. Inom forsknings- och försöksverksamheten försöker man undvika skillnader som beror på belägenhet, jordartsskillnader, mark­struktur med mera då olika typer av odlingssystem jämförs i planerade fältförsök. Så är inte fallet i denna statistik eftersom uppgifterna avser den faktiska odlingen.