Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2017

JO 14 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

24. Slåttervall och betesvall 2017. Ekologisk odling. Arealfördelning, hektar

24. Temporary grasses and grazings in 2017. Organic farming. Distribution of acreage, hectares

 

Område

Antal undersökta företag 1)

Areal slåt-
ter- och betesvall, hektar
2)

Areal slåtter- vall, hektar

Medel-fel, procent

Areal betes-
vall,
hektar

Medel-fel, procent

Areal ej utnyttjad vall,
hektar

Medel-fel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

11

6 640

..

..

..

..

..

..

Uppsala

10

11 640

..

..

..

..

..

..

Södermanlands

21

13 170

11 890

3,4

1 280

22,2

0

-

Östergötlands

32

24 250

19 360

4,7

4 650

19,8

240

87,6

Jönköpings

21

13 220

12 160

2,1

970

24,8

100

97,6

Kronobergs

8

5 050

..

..

..

..

..

..

Kalmar

10

8 180

..

..

..

..

..

..

Gotlands

15

7 580

..

..

..

..

..

..

Blekinge

4

1 570

..

..

..

..

..

..

Skåne

33

13 650

11 470

3,7

2 080

20,8

110

57,2

Hallands

29

7 130

5 330

8,9

1 800

26,3

0

-

Västra Götalands

92

56 330

40 730

4,5

15 060

12,2

540

53,6

Värmlands

17

20 350

..

..

..

..

..

..

Örebro

17

10 180

..

..

..

..

..

..

Västmanlands

7

6 590

..

..

..

..

..

..

Dalarnas

19

9 850

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs

28

13 370

10 890

3,8

2 440

16,5

30

55,7

Västernorrlands

13

9 130

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

16

10 630

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

18

6 220

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

12

3 080

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands s:a slättbygder

40

5 340

3 790

4,9

1 480

12,1

70

70,3

Götalands mellanbygder

37

18 970

15 820

3,4

3 070

17,6

90

67,3

Götalands n:a slättbygder

66

42 450

32 330

4,0

9 810

13,1

310

56,5

Svealands slättbygder

67

54 540

37 610

8,6

9 870

17,6

7 060

50,8

Götalands skogsbygder

79

61 840

50 870

2,6

10 510

12,1

460

69,0

Mellersta Sveriges skogsb.

57

31 810

22 660

6,7

8 920

16,8

230

69,4

Nedre Norrland

54

31 640

20 880

9,3

8 020

20,2

2 740

89,4

Övre Norrland

33

11 220

7 280

23,9

920

29,7

3 020

70,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

433

257 820

190 090

2,5

53 840

7,1

13 890

35,8

2016

1 079

255 130

183 120

3,3

48 790

5,7

23 220

30,4

2015

396

244 520

196 330

1,3

45 580

5,3

2 610

41,5

2014

435

243 330

202 000

1,2

37 950

6,1

3 390

33,0

2013

438

255 680

211 000

1,2

38 930

6,0

2 380

28,5

2012

424

252 880

199 940

1,3

45 630

5,5

3 450

30,7


 

Anm.: Arealerna har beräknats genom att i undersökningen för ekologisk vall skatta andelen slåttervall, betesvall respektive ej utnyttjad vall. Dessa andelar har därefter applicerats på den totala slåtter- och betesvallsarealen med ekologisk odling.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Arealer med ekologisk odling.