Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2017

JO 14 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

26. Spannmål. Ekologisk och konventionell odling. Obärgad areal 2017

Hektar och procent av grödarealen

26. Cereals. Organic and non-organic farming. Area not harvested in 2017

Hectares and per cent of the crop area

 

Område

 

Ekologisk

 

 

Konventionell

 

Procent

Medelfel procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medelfel procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

2,8

0,8

70

28,5

 

1,0

0,3

260

31,5

Uppsala

1,4

0,3

130

20,5

 

1,2

0,4

880

32,7

Södermanlands

1,3

0,2

70

17,5

 

0,8

0,3

390

42,3

Östergötlands

1,2

0,6

150

45,4

 

0,6

0,2

440

30,3

Jönköpings

4,0

1,3

100

34,6

 

3,1

0,9

380

30,0

Kronobergs

6,8

1,1

50

17,0

 

6,8

1,3

490

19,1

Kalmar

6,2

0,5

130

8,1

 

4,9

0,8

1 410

19,0

Gotlands

2,4

0,7

70

27,1

 

1,4

1,0

410

62,4

Blekinge

..

..

..

..

 

3,3

1,3

300

40,3

Skåne

0,4

0,1

40

21,1

 

0,4

0,1

890

19,8

Hallands

2,8

0,8

70

26,7

 

0,8

0,2

310

22,0

Västra Götalands

1,3

0,6

400

44,9

 

0,7

0,2

1 220

25,2

Värmlands

1,4

0,4

100

28,5

 

3,1

1,1

700

36,8

Örebro

1,4

0,6

70

42,4

 

0,6

0,3

280

43,9

Västmanlands

0,4

0,2

30

28,4

 

0,1

0,0

60

21,2

Dalarnas

0,2

0,1

10

47,9

 

1,5

0,7

210

56,9

Gävleborgs

10,5

1,5

350

14,2

 

14,8

2,3

1 770

15,7

Västernorrlands

12,2

1,9

120

13,2

 

21,3

3,4

570

15,8

Jämtlands

2,1

0,2

20

9,0

 

7,6

0,8

90

10,0

Västerbottens

36,8

2,7

310

7,5

 

44,3

3,6

3 250

8,4

Norrbottens

..

..

..

..

 

50,3

3,6

1 570

7,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,8

0,3

40

34,4

 

0,3

0,1

580

20,5

Götalands mellanbygder

1,7

0,3

130

17,0

 

1,5

0,4

1 660

22,8

Götalands norra slättbygder

0,2

0,1

70

25,8

 

0,3

0,1

530

28,3

Svealands slättbygder

1,1

0,1

370

10,5

 

0,8

0,2

2 020

21,1

Götalands skogsbygder

4,9

1,3

720

25,3

 

4,0

0,5

3 070

13,2

Mellersta Sveriges skogsb.

1,7

0,4

190

25,9

 

2,4

0,7

900

27,2

Nedre Norrland

11,6

1,2

470

11,1

 

15,3

1,7

2 300

11,3

Övre Norrland

37,6

1,9

510

5,8

 

46,1

2,8

4 820

6,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

2,5

0,2

2 690

8,4

 

1,8

0,1

16 290

5,5

2016

0,6

0,1

630

9,1

 

0,3

0,0

2 900

12,5

2015

1,0

..

960

12,4

 

0,5

..

4 980

11,2

2014

0,5

..

460

13,9

 

0,3

..

2 540

14,2

2013

0,6

..

560

26,1

 

0,3

..

2 740

22,3

2012

7,0

..

6 190

6,5

 

2,8

..

25 600

5,5


 

Anm.: Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).