Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2017

JO 14 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3a. Råg. Skörd 2017. Ekologisk odling

3a. Rye. Harvest in 2017. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 2), 3)

Total

skörd,

ton

 

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent
4)

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1

..

..

0

4,4

..

..

..

Uppsala

6

..

..

100

16,9

..

..

..

Södermanlands

10

..

..

110

24,3

..

..

..

Östergötlands

8

..

..

150

7,4

..

..

..

Jönköpings

3

..

..

10

42,7

..

..

..

Kronobergs

2

..

..

20

100,0

..

..

..

Kalmar

6

..

..

60

12,0

..

..

..

Gotlands

10

..

..

190

25,6

..

..

..

Blekinge

1

..

..

0

1,6

..

..

..

Skåne

24

3 880

1,6

430

4,1

1 700

2,1

53

Hallands

11

..

..

180

42,2

..

..

..

Västra Götalands

31

4 570

2,0

1 040

21,8

4 700

2,0

70

Värmlands

3

..

..

50

19,7

..

..

..

Örebro

6

..

..

110

29,5

..

..

..

Västmanlands

9

..

..

110

39,9

..

..

..

Dalarnas

2

..

..

20

7,6

..

..

..

Gävleborgs

-

..

..

10

33,2

..

..

..

Västernorrlands

-

..

..

0

67,2

..

..

..

Jämtlands

1

..

..

10

100,0

..

..

..

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

14

..

..

310

6,6

..

..

..

Götalands mellanbygder

28

3 620

2,1

430

6,4

1 600

2,8

52

Götalands norra slättbygder

32

4 640

2,0

1 040

17,1

4 800

2,0

66

Svealands slättbygder

34

2 960

5,4

480

23,6

1 400

5,3

52

Götalands skogsbygder

21

3 550

2,8

240

19,9

900

3,5

53

Mellersta Sveriges skogsb.

3

..

..

90

13,9

..

..

..

Nedre Norrland

2

..

..

20

55,5

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

134

3 910

1,6

2 600

12,2

10 200

1,7

56

2016

121

3 390

2,6

2 140

12,9

7 200

2,8

53

2015

163

3 700

2,0

2 900

12,3

10 700

2,4

55

2014

158

3 420

1,7

2 980

11,1

10 200

1,8

50

2013

121

2 590

2,6

2 050

8,2

5 300

2,6

43

2012

104

3 440

1,9

1 330

6,1

4 600

1,9

53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20122016

.

3 310

0,9

2 280

.

7 600

1,0

.


 

Anm.: Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Arealer med ekologisk odling. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 32.

3)  Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1801.

4)  Kvoten påverkas starkt av var i landet den ekologiska respektive konventionella odlingen huvudsakligen är belägen. Inom forsknings- och försöksverksamheten försöker man undvika skillnader som beror på belägenhet, jordartsskillnader, mark­struktur med mera då olika typer av odlingssystem jämförs i planerade fältförsök. Så är inte fallet i denna statistik eftersom uppgifterna avser den faktiska odlingen.