Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2017

JO 14 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

27. Ärter. Ekologisk och konventionell odling. Obärgad areal 2017

Hektar och procent av grödarealen

27. Peas. Organic and non-organic farming. Area not harvested in 2017

Hectares and per cent of the crop area

 

Område

 

Ekologisk

 

 

Konventionell

 

Procent

Medelfel procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medelfel procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

 

4,2

1,8

50

43,8

Uppsala

..

..

..

..

 

0,7

0,5

30

73,6

Södermanlands

..

..

..

..

 

2,8

1,5

30

52,5

Östergötlands

4,5

0,9

20

20,3

 

1,6

1,2

60

71,8

Jönköpings

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kalmar

..

..

..

..

 

0,0

..

0

..

Gotlands

..

..

..

..

 

1,5

0,7

30

45,0

Blekinge

-

-

-

-

 

..

..

..

..

Skåne

..

..

..

..

 

6,8

2,2

150

32,9

Hallands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västra Götalands

..

..

..

..

 

4,7

2,1

80

46,0

Värmlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Örebro

..

..

..

..

 

5,1

2,1

50

40,2

Västmanlands

2,7

0,6

10

22,1

 

1,6

1,0

30

61,3

Dalarnas

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

 

..

..

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

 

..

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

..

..

 

6,1

2,7

100

44,7

Götalands mellanbygder

..

..

..

..

 

2,6

0,6

90

23,2

Götalands norra slättbygder

0,6

0,5

0

86,6

 

1,9

0,9

100

48,7

Svealands slättbygder

2,5

0,4

30

13,9

 

2,0

0,5

190

23,3

Götalands skogsbygder

..

..

..

..

 

15,9

7,7

70

52,5

Mellersta Sveriges skogsb.

4,1

1,0

20

24,6

 

10,5

3,4

60

31,9

Nedre Norrland

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

3,8

0,5

110

12,4

 

3,1

0,5

650

15,0

2016

2,3

0,4

70

17,1

 

1,2

0,4

270

31,2

2015

4,6

..

150

12,3

 

2,4

..

460

17,1

2014

3,1

..

50

12,2

 

1,8

..

230

23,5

2013

0,9

..

20

27,2

 

0,8

..

80

43,8

2012

23,0

..

480

12,0

 

10,0

..

1 070

10,4


 

Anm.: Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).