Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2017

JO 14 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

29. Raps och rybs. Ekologisk och konventionell odling. Obärgad areal 2017

Hektar och procent av grödarealen

29. Rape and turnip rape. Organic and non-organic farming. Area not harvested in 2017

Hectares and per cent of the crop area

Område

 

Ekologisk

 

 

Konventionell

 

Procent

Medelfel procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medelfel procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

 

3,2

1,2

100

34,5

Uppsala

4,4

2,2

30

39,8

 

2,4

0,8

120

32,2

Södermanlands

..

..

..

..

 

0,9

0,4

50

54,8

Östergötlands

2,0

0,2

40

11,5

 

0,6

0,3

60

48,4

Jönköpings

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kalmar

..

..

..

..

 

0,5

0,4

20

75,5

Gotlands

9,2

1,0

40

10,7

 

1,0

0,3

50

41,1

Blekinge

..

..

..

..

 

0,6

0,4

10

61,9

Skåne

1,3

0,0

10

3,7

 

0,1

0,0

40

25,4

Hallands

..

..

..

..

 

0,0

0,0

0

24,0

Västra Götalands

0,1

0,1

0

76,0

 

0,0

..

0

..

Värmlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Örebro

..

..

..

..

 

1,6

0,7

50

46,6

Västmanlands

0,0

0,0

0

31,9

 

0,0

..

0

..

Dalarnas

..

..

..

..

 

1,9

1,3

10

66,4

Gävleborgs

..

..

..

..

 

6,4

1,7

30

28,7

Västernorrlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

2,0

1,3

10

60,6

 

0,1

0,0

30

38,0

Götalands mellanbygder

4,0

0,4

40

10,2

 

0,3

0,1

70

31,5

Götalands norra slättbygder

1,2

0,1

40

12,5

 

0,3

0,2

60

48,5

Svealands slättbygder

2,9

0,7

50

25,4

 

1,7

0,3

320

20,8

Götalands skogsbygder

4,1

1,5

30

34,2

 

1,1

0,6

40

49,2

Mellersta Sveriges skogsb.

0,5

0,2

0

48,5

 

1,7

0,8

20

44,9

Nedre Norrland

..

..

..

..

 

10,2

3,7

50

33,7

Övre Norrland

..

..

..

..

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

3,6

0,3

320

7,4

 

0,6

0,1

640

13,6

2016

1,8

0,1

120

5,7

 

0,9

0,1

760

15,1

2015

2,4

..

120

14,3

 

0,3

..

290

17,1

2014

1,4

..

50

19,5

 

0,8

..

750

12,7

2013

2,0

..

60

11,1

 

1,1

..

1 370

12,9

2012

5,7

..

170

25,3

 

1,0

..

1 070

12,0


 

Anm.: Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).