Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2017

JO 14 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

32. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2017

Hektar och procent av total areal med ekologisk odling1)

32. Cereals. Area harvested as green fodder in 2017

Hectares and per cent of the total crop area with subsidies for organic farming

Område

 

Höstvete

Grönfoderareal

 

 

Vårvete

Grönfoderareal

 

Procent

Medelfel procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medelfel procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Uppsala

1,4

0,3

40

23,2

 

2,7

0,9

30

32,4

Södermanlands

0,0

..

0

..

 

1,2

0,1

10

12,7

Östergötlands

0,5

0,2

40

39,6

 

6,1

1,0

40

16,7

Jönköpings

5,5

1,3

30

24,3

 

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kalmar

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Gotlands

1,3

0,1

10

6,9

 

12,5

3,2

60

25,7

Blekinge

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Skåne

0,0

..

0

..

 

0,0

..

0

..

Hallands

..

..

..

..

 

1,7

0,4

10

24,3

Västra Götalands

0,0

..

0

..

 

2,0

0,9

60

44,8

Värmlands

0,0

..

0

..

 

1,2

0,2

10

15,5

Örebro

0,0

..

0

..

 

2,1

0,4

10

20,6

Västmanlands

0,0

..

0

..

 

5,0

0,2

50

4,9

Dalarnas

0,0

..

0

..

 

0,0

..

0

..

Gävleborgs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

 

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

3,5

1,0

40

27,7

 

0,4

0,1

0

35,2

Götalands mellanbygder

0,7

0,0

10

4,4

 

17,5

2,9

170

16,6

Götalands norra slättbygder

0,1

0,0

10

4,1

 

2,6

1,0

70

36,5

Svealands slättbygder

0,4

0,1

40

23,6

 

2,4

0,2

110

7,8

Götalands skogsbygder

1,8

0,5

50

29,0

 

8,6

1,1

130

12,3

Mellersta Sveriges skogsb.

0,2

0,1

0

67,7

 

3,6

1,4

50

38,7

Nedre Norrland

..

..

..

..

 

21,2

4,4

80

20,8

Övre Norrland

..

..

..

..

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

0,5

0,1

150

13,7

 

5,5

0,4

710

7,1

2016

1,0

0,3

230

31,7

 

4,7

0,3

610

5,4

2015

0,7

..

150

16,0

 

5,3

..

640

19,8

2014

0,3

..

70

16,7

 

4,6

..

540

20,3

2013

0,6

..

60

14,3

 

4,4

..

770

10,1

2012

0,3

..

40

33,7

 

3,2

..

510

9,9


 

Anm.: Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1)   Vid framtagning av föreliggande skördestatistik gällande tröskad skörd har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

32 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2017

Hektar och procent av total areal med ekologisk odling1)

32 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2017

Hectares and per cent of the total crop area with subsidies for organic farming

Område

 

Råg

Grönfoderareal

 

 

Höstkorn

Grönfoderareal

 

Procent

Medelfel procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medelfel procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Stockholms

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Uppsala

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Östergötlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Jönköpings

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Kronobergs

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Kalmar

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Gotlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Blekinge

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Skåne

7,2

1,8

30

24,7

 

..

..

..

..

Hallands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Västra Götalands

0,7

0,1

10

10,6

 

..

..

..

..

Värmlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Örebro

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Gävleborgs

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Jämtlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Götalands mellanbygder

4,0

1,9

20

48,1

 

..

..

..

..

Götalands norra slättbygder

0,7

0,1

10

10,5

 

..

..

..

..

Svealands slättbygder

2,5

0,9

10

35,9

 

..

..

..

..

Götalands skogsbygder

14,3

2,5

40

17,7

 

..

..

..

..

Mellersta Sveriges skogsb.

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

3,4

0,5

90

14,3

 

0,3

0,2

0

69,2

2016

2,0

1,0

40

50,5

 

6,2

1,9

30

31,3

2015

2,2

..

70

52,1

 

..

..

..

..

2014

1,4

..

40

39,2

 

..

..

..

..

2013

2,6

..

50

6,6

 

..

..

..

..

2012

0,9

..

10

5,7

 

..

..

..

..


 

Anm.: Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1)     Vid framtagning av föreliggande skördestatistik gällande tröskad skörd har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

32 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2017

Hektar och procent av total areal med ekologisk odling1)

32 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2017

Hectares and per cent of the total crop area with subsidies for organic farming

Område

 

Vårkorn

Grönfoderareal

 

 

Havre

Grönfoderareal

 

Procent

Medelfel procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medelfel procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

9,8

3,1

40

32,1

 

10,8

1,9

70

17,8

Uppsala

2,3

0,4

40

17,5

 

0,0

..

0

..

Södermanlands

7,3

1,5

110

20,1

 

16,6

4,6

230

27,7

Östergötlands

13,2

1,5

250

11,3

 

14,9

3,1

340

20,5

Jönköpings

27,8

5,9

390

21,2

 

36,6

7,9

320

21,5

Kronobergs

..

..

..

..

 

35,6

7,0

140

19,8

Kalmar

14,4

2,3

100

16,1

 

33,7

5,0

140

14,8

Gotlands

10,0

1,2

100

12,1

 

14,6

4,5

50

30,9

Blekinge

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Skåne

9,1

2,1

280

23,2

 

14,8

3,1

210

21,2

Hallands

20,0

4,0

120

19,9

 

3,5

1,0

20

28,8

Västra Götalands

12,3

7,1

460

57,9

 

7,7

2,3

1 050

29,9

Värmlands

11,9

1,2

110

9,8

 

9,0

2,3

350

25,7

Örebro

0,0

..

0

..

 

12,3

1,2

230

9,5

Västmanlands

0,0

..

0

..

 

2,5

0,5

70

17,8

Dalarnas

6,0

2,5

70

41,6

 

12,5

5,1

180

40,6

Gävleborgs

8,3

3,8

150

45,8

 

18,6

6,6

210

35,7

Västernorrlands

21,4

2,5

160

11,5

 

..

..

..

..

Jämtlands

14,0

3,2

140

22,6

 

..

..

..

..

Västerbottens

8,8

0,5

70

6,0

 

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

5,4

1,1

80

20,8

 

2,4

0,7

20

26,9

Götalands mellanbygder

12,2

1,7

370

13,8

 

16,4

3,7

180

22,7

Götalands norra slättbygder

12,5

7,6

490

60,9

 

9,1

2,8

1 030

30,8

Svealands slättbygder

4,4

0,5

280

10,7

 

5,7

0,7

600

13,1

Götalands skogsbygder

19,8

2,5

790

12,8

 

15,8

2,3

930

14,3

Mellersta Sveriges skogsb.

2,6

0,3

70

11,8

 

12,5

2,4

570

19,2

Nedre Norrland

14,3

2,5

460

17,8

 

28,2

7,4

330

26,2

Övre Norrland

9,3

0,5

120

5,8

 

46,7

5,3

100

11,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

10,6

1,2

2 740

11,1

 

10,8

1,1

3 820

10,0

2016

9,7

1,2

2 040

11,9

 

8,2

0,7

2 970

8,3

2015

13,1

..

2 450

7,2

 

9,7

..

2 860

8,8

2014

8,1

..

1 580

8,7

 

8,5

..

2 280

8,0

2013

7,5

..

1 650

10,3

 

9,4

..

3 130

9,9

2012

8,8

..

1 670

9,3

 

7,7

..

2 570

10,8


 

Anm.: Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1)     Vid framtagning av föreliggande skördestatistik gällande tröskad skörd har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

 

32 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2017

Hektar och procent av total areal med ekologisk odling1)

32 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2017

Hectares and per cent of the total crop area with subsidies for organic farming

Område

 

Rågvete

Grönfoderareal

 

 

Blandsäd

Grönfoderareal

 

Procent

Medelfel procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medelfel procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Uppsala

..

..

..

..

 

41,6

3,0

410

7,1

Södermanlands

0,1

0,0

0

51,1

 

67,7

1,8

480

2,7

Östergötlands

0,8

0,7

10

82,7

 

78,8

2,5

1 050

3,2

Jönköpings

..

..

..

..

 

80,9

2,5

760

3,1

Kronobergs

..

..

..

..

 

92,4

1,3

280

1,4

Kalmar

4,3

1,7

10

39,2

 

80,9

2,3

430

2,9

Gotlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Blekinge

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Skåne

4,8

0,7

30

15,4

 

71,7

1,9

830

2,6

Hallands

..

..

..

..

 

64,2

3,7

450

5,7

Västra Götalands

..

..

..

..

 

55,4

3,4

2 960

6,1

Värmlands

..

..

..

..

 

64,1

2,9

1 090

4,5

Örebro

..

..

..

..

 

67,0

2,8

480

4,2

Västmanlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

 

66,3

4,4

320

6,6

Gävleborgs

..

..

..

..

 

67,1

4,1

450

6,1

Västernorrlands

..

..

..

..

 

88,4

1,0

360

1,1

Jämtlands

-

-

-

-

 

100,0

0,0

570

0,0

Västerbottens

-

-

-

-

 

94,9

0,5

310

0,5

Norrbottens

-

-

-

-

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

..

..

 

69,9

2,5

350

3,6

Götalands mellanbygder

1,7

0,1

10

4,5

 

77,9

1,8

990

2,4

Götalands norra slättbygder

0,9

0,7

10

82,8

 

57,3

3,0

2 380

5,2

Svealands slättbygder

1,3

0,3

10

22,9

 

52,6

1,5

1 930

2,9

Götalands skogsbygder

9,7

1,9

90

19,5

 

70,1

3,2

2 930

4,6

Mellersta Sveriges skogsb.

0,0

..

0

..

 

67,9

2,5

1 480

3,7

Nedre Norrland

..

..

..

..

 

93,9

1,2

1 360

1,2

Övre Norrland

-

-

-

-

 

90,8

1,6

580

1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

3,7

0,5

140

13,9

 

66,4

1,1

11 980

1,7

2016

1,8

0,6

80

34,0

 

59,8

1,3

10 560

2,2

2015

3,0

..

180

23,9

 

57,5

..

9 390

2,6

2014

2,1

..

110

12,4

 

63,6

..

11 580

2,0

2013

3,0

..

90

19,2

 

58,7

..

11 120

2,3

2012

4,5

..

130

30,3

 

59,9

..

11 920

2,4


 

Anm.: Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1)     Vid framtagning av föreliggande skördestatistik gällande tröskad skörd har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

32 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2017

Hektar och procent av total areal med ekologisk odling 1)

32 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2017

Hectares and per cent of the total crop area with subsidies for organic farming

Område

 

Majs

Grönfoderareal

 

 

Spannmål totalt

Grönfoderareal

 

Procent

Medelfel procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medelfel procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

-

 

11,4

1,1

320

10,1

Uppsala

-

-

-

-

 

5,5

0,5

540

8,7

Södermanlands

-

-

-

-

 

12,7

1,2

840

9,2

Östergötlands

-

-

-

-

 

12,4

0,9

1 720

7,3

Jönköpings

-

-

-

-

 

38,5

3,1

1 610

8,1

Kronobergs

-

-

-

-

 

40,1

3,6

470

8,6

Kalmar

..

..

..

..

 

32,8

1,6

990

5,1

Gotlands

..

..

..

..

 

12,7

1,1

440

8,7

Blekinge

-

-

-

-

 

..

..

..

..

Skåne

..

..

..

..

 

15,5

0,9

1 500

5,1

Hallands

..

..

..

..

 

21,3

1,9

650

8,6

Västra Götalands

-

-

-

-

 

13,0

1,4

4 540

11,1

Värmlands

-

-

-

-

 

18,4

1,5

1 560

8,2

Örebro

-

-

-

-

 

12,7

0,8

720

5,7

Västmanlands

-

-

-

-

 

3,8

0,3

290

6,9

Dalarnas

-

-

-

-

 

12,5

1,9

580

14,1

Gävleborgs

..

..

..

..

 

20,9

2,9

880

15,6

Västernorrlands

-

-

-

-

 

40,2

3,2

650

8,4

Jämtlands

-

-

-

-

 

44,0

2,4

720

5,0

Västerbottens

-

-

-

-

 

34,7

1,9

450

5,6

Norrbottens

-

-

-

-

 

37,2

2,7

270

7,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

..

..

 

9,9

1,3

550

9,6

Götalands mellanbygder

..

..

..

..

 

20,7

0,9

2 010

4,0

Götalands norra slättbygder

-

-

-

-

 

11,2

1,3

3 990

11,2

Svealands slättbygder

-

-

-

-

 

8,3

0,3

3 000

3,8

Götalands skogsbygder

..

..

..

..

 

25,2

1,4

4 970

5,8

Mellersta Sveriges skogsb.

..

..

..

..

 

16,4

1,2

2 170

7,4

Nedre Norrland

-

-

-

-

 

35,7

2,4

2 240

7,3

Övre Norrland

-

-

-

-

 

38,7

1,6

860

4,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

89,0

2,1

340

2,3

 

15,5

0,5

19 960

2,9

2016

..

..

..

..

 

14,0

0,4

16 560

2,9

2015

..

..

..

..

 

14,8

..

16 020

2,9

2014

..

..

..

..

 

15,6

..

16 410

3,1

2013

..

..

..

..

 

16,1

..

17 150

3,1

2012

..

..

..

..

 

16,2

..

17 190

3,0


 

Anm.: Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1)     Vid framtagning av föreliggande skördestatistik gällande tröskad skörd har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

2)     Spannmål inklusive majs.