Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2017

JO 14 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

35. Spannmål, trindsäd och oljeväxter 2017. Ekologisk odling. Undersökningens omfattning

Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall

35. Cereals, dried pulses and oilseed crops in 2017. Organic farming. The extent of the survey

Number of farms in the sample, number surveyed and non-response

 

Område

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall av företag

Vägran

Annan orsak

Län

 

 

 

 

Stockholms

56

54

1

1

Uppsala

141

134

5

2

Södermanlands

117

113

2

2

Östergötlands

202

193

9

0

Jönköpings

69

67

1

1

Kronobergs

39

37

1

1

Kalmar

66

62

1

3

Gotlands

74

73

1

0

Blekinge

20

20

0

0

Skåne

165

158

2

5

Hallands

53

52

1

0

Västra Götalands

224

215

5

4

Värmlands

109

106

1

2

Örebro

96

91

2

3

Västmanlands

118

114

4

0

Dalarnas

76

73

1

2

Gävleborgs

66

64

2

0

Västernorrlands

53

52

1

0

Jämtlands

51

50

0

1

Västerbottens

48

47

0

1

Norrbottens

27

26

1

0

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

75

72

2

1

Götalands mellanbygder

206

200

3

3

Götalands norra slättbygder

297

284

9

4

Svealands slättbygder

564

542

15

7

Götalands skogsbygder

305

293

6

6

Mellersta Sveriges skogsb.

194

185

4

5

Nedre Norrland

148

146

1

1

Övre Norrland

81

79

1

1

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2017

1 870

1 801

41

28

2016

1 870

1 796

48

26

2015

1 847

1 739

45

63

2014

1 865

1 724

74

67

2013

1 877

1 767

55

55

2012

1 874

1 753

60

61


1)  I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.