Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2017

JO 14 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

36. Matpotatis 2017. Ekologisk odling. Undersökningens omfattning

Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall

36. Table potatoes in 2017. Organic farming. The extent of the survey

Number of farms in the sample, number surveyed and non-response

 

Område

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall

Län

 

 

 

Stockholms

2

2

0

Uppsala

4

3

1

Södermanlands

2

2

0

Östergötlands

7

7

0

Jönköpings

1

1

0

Kronobergs

1

0

1

Kalmar

7

6

1

Gotlands

20

19

1

Blekinge

3

3

0

Skåne

34

33

1

Hallands

4

3

1

Västra Götalands

19

18

1

Värmlands

5

5

0

Örebro

2

2

0

Västmanlands

1

1

0

Dalarnas

12

12

0

Gävleborgs

9

7

2

Västernorrlands

7

7

0

Jämtlands

8

8

0

Västerbottens

8

8

0

Norrbottens

5

4

1

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

Götalands södra slättbygder

18

18

0

Götalands mellanbygder

44

41

3

Götalands norra slättbygder

18

17

1

Svealands slättbygder

12

11

1

Götalands skogsbygder

16

14

2

Mellersta Sveriges skogsb.

11

11

0

Nedre Norrland

28

26

2

Övre Norrland

14

13

1

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

2017

161

151

10

2016

163

154

9

2015

152

137

15

2014

138

128

10

2013

129

122

7

2012

185

168

17


1)  I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.