Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2017

JO 14 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Råg. Skörd 2017. Konventionell odling

3b. Rye. Harvest in 2017. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

7

..

..

110

Uppsala

15

..

..

500

Södermanlands

6

..

..

330

Östergötlands

38

7 530

2,0

1 850

Jönköpings

-

..

..

10

Kronobergs

2

..

..

0

Kalmar

13

..

..

440

Gotlands

24

5 530

6,6

550

Blekinge

4

..

..

70

Skåne

142

7 280

1,5

9 920

Hallands

7

..

..

250

Västra Götalands

59

6 550

3,6

3 710

Värmlands

9

..

..

210

Örebro

6

..

..

260

Västmanlands

2

..

..

170

Dalarnas

5

..

..

260

Gävleborgs

-

..

..

20

Västernorrlands

-

..

..

0

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

83

7 350

1,6

4 380

Götalands mellanbygder

96

6 910

2,6

6 210

Götalands norra slättbygder

89

7 020

2,3

5 010

Svealands slättbygder

43

5 730

3,7

1 540

Götalands skogsbygder

18

..

..

960

Mellersta Sveriges skogsb.

9

..

..

540

Nedre Norrland

1

..

..

10

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2017

339

6 960

1,2

18 640

2016

277

6 420

1,3

14 470

2015

340

6 700

1,1

20 610

2014

406

6 800

1,2

23 910

2013

350

6 000

1,3

23 000

2012

355

6 540

1,5

20 660

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20122016

.

6 490

0,6

20 530


 

Anm.: Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej.