Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2017

JO 14 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

37. Slåttervall och betesvall 2017. Ekologisk odling. Undersökningens omfattning

Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall

37. Temporary grasses and grazings in 2017. Organic farming. The extent of the survey

Number of farms in the sample, number surveyed and non-response

 

Område

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall

Län

 

 

 

Stockholms

14

13

1

Uppsala

13

9

4

Södermanlands

24

21

3

Östergötlands

40

35

5

Jönköpings

22

20

2

Kronobergs

8

8

0

Kalmar

13

13

0

Gotlands

18

17

1

Blekinge

5

4

1

Skåne

38

35

3

Hallands

32

29

3

Västra Götalands

100

91

9

Värmlands

20

17

3

Örebro

20

19

1

Västmanlands

6

5

1

Dalarnas

20

18

2

Gävleborgs

31

26

5

Västernorrlands

14

13

1

Jämtlands

24

20

4

Västerbottens

26

23

3

Norrbottens

13

11

2

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

Götalands södra slättbygder

46

43

3

Götalands mellanbygder

46

41

5

Götalands norra slättbygder

75

65

10

Svealands slättbygder

79

68

11

Götalands skogsbygder

85

81

4

Mellersta Sveriges skogsb.

63

56

7

Nedre Norrland

62

55

7

Övre Norrland

45

38

7

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

2017

501

447

54

2016

500

457

43

2015

476

419

57

2014

500

451

49

2013

500

441

56

2012

500

442

58


1)  I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.