Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2017

JO 14 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4b. Höstkorn. Skörd 2017. Konventionell odling

4b. Winter barley. Harvest in 2017. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

4

..

..

280

Uppsala

13

..

..

490

Södermanlands

8

..

..

420

Östergötlands

43

7 580

1,9

2 010

Jönköpings

4

..

..

40

Kronobergs

2

..

..

10

Kalmar

71

5 740

3,1

2 550

Gotlands

90

6 130

1,9

3 900

Blekinge

16

..

..

370

Skåne

80

7 090

2,0

4 580

Hallands

29

6 510

3,1

1 030

Västra Götalands

51

6 430

3,4

2 000

Värmlands

6

..

..

110

Örebro

13

..

..

530

Västmanlands

8

..

..

250

Dalarnas

-

..

..

40

Gävleborgs

1

..

..

30

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

75

7 240

1,3

3 340

Götalands mellanbygder

191

6 090

1,7

8 360

Götalands norra slättbygder

86

7 200

1,6

3 690

Svealands slättbygder

49

6 080

1,3

1 920

Götalands skogsbygder

33

5 430

4,1

1 080

Mellersta Sveriges skogsb.

5

..

..

260

Nedre Norrland

-

..

..

20

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2017

439

6 470

1,0

18 660

2016

431

5 830

1,0

18 680

2015

332

6 210

1,6

15 020

2014

284

6 440

1,2

13 210

2013

282

5 770

1,1

13 480

2012

203

6 600

1,4

9 060

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20122016

.

6 170

0,6

13 890


 

Anm.: Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej.