Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2017

JO 14 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5a. Vårkorn. Skörd 2017. Ekologisk odling

5a. Spring barley. Harvest in 2017. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 2), 3)

Total

skörd,

ton

 

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent
4)

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

21

3 260

1,9

350

3,8

1 100

4,9

75

Uppsala

70

3 590

1,9

1 830

6,4

6 600

2,0

69

Södermanlands

45

3 000

1,8

1 460

9,8

4 400

2,3

59

Östergötlands

55

4 000

4,9

1 630

13,1

6 500

4,5

64

Jönköpings

35

3 370

3,1

1 010

15,6

3 400

8,7

84

Kronobergs

13

..

..

290

9,5

..

..

..

Kalmar

30

3 130

4,0

610

8,0

1 900

5,1

66

Gotlands

45

2 940

3,8

850

8,9

2 500

3,7

64

Blekinge

12

..

..

120

4,1

..

..

..

Skåne

75

3 410

1,3

2 850

4,2

9 700

2,7

51

Hallands

21

3 630

4,6

480

3,0

1 800

6,1

66

Västra Götalands

56

3 540

4,6

3 270

7,7

11 600

9,2

65

Värmlands

27

3 170

3,1

820

10,4

2 600

3,0

70

Örebro

34

3 830

1,4

1 150

7,9

4 400

1,4

67

Västmanlands

32

3 500

1,9

1 140

6,8

4 000

1,9

60

Dalarnas

35

3 060

2,4

1 150

17,6

3 500

2,4

69

Gävleborgs

38

2 210

4,1

1 660

20,8

3 700

5,5

66

Västernorrlands

21

1 630

4,5

580

21,8

900

6,3

66

Jämtlands

25

3 550

1,2

840

43,3

3 000

3,9

108

Västerbottens

28

1 870

3,9

760

10,8

1 400

3,7

103

Norrbottens

9

..

..

370

12,4

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

28

3 990

2,1

1 390

2,4

5 600

2,6

59

Götalands mellanbygder

108

3 180

1,5

2 660

7,4

8 500

2,4

58

Götalands norra slättbygder

74

4 060

3,3

3 400

8,1

13 800

9,0

69

Svealands slättbygder

205

3 450

1,0

6 060

7,0

20 900

1,1

65

Götalands skogsbygder

119

3 080

3,1

3 210

10,6

9 900

4,2

69

Mellersta Sveriges skogsb.

81

3 120

3,1

2 620

18,6

8 200

3,0

71

Nedre Norrland

74

2 380

2,9

2 730

21,9

6 500

3,7

75

Övre Norrland

38

1 810

3,1

1 180

11,7

2 100

2,9

108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

727

3 180

1,0

23 170

8,0

73 700

1,6

59

2016

673

3 010

1,2

18 950

6,3

57 000

1,8

62

2015

632

3 070

0,9

16 290

5,4

49 900

1,4

58

2014

651

2 790

0,9

17 810

5,6

49 700

1,2

58

2013

713

3 070

0,9

20 360

5,4

62 500

1,2

60

2012

616

2 220

1,6

17 220

4,8

38 400

1,7

48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20122016

.

2 830

0,5

18 130

.

51 500

0,7

.


 

Anm.: Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Arealer med ekologisk odling. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 32.

3)  Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1801.

4)  Kvoten påverkas starkt av var i landet den ekologiska respektive konventionella odlingen huvudsakligen är belägen. Inom forsknings- och försöksverksamheten försöker man undvika skillnader som beror på belägenhet, jordartsskillnader, mark­struktur med mera då olika typer av odlingssystem jämförs i planerade fältförsök. Så är inte fallet i denna statistik eftersom uppgifterna avser den faktiska odlingen.