Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2018

JO 14 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1a. Höstvete. Skörd 2018. Ekologisk odling

1b. Höstvete. Skörd 2018. Konventionell odling

2a. Vårvete. Skörd 2018. Ekologisk odling

2b. Vårvete. Skörd 2018. Konventionell odling

3a. Råg. Skörd 2018. Ekologisk odling

3b. Råg. Skörd 2018. Konventionell odling

4a. Höstkorn. Skörd 2018. Ekologisk odling

4b. Höstkorn. Skörd 2018. Konventionell odling

5a. Vårkorn. Skörd 2018. Ekologisk odling

5b. Vårkorn. Skörd 2018. Konventionell odling

6a. Havre. Skörd 2018. Ekologisk odling

6b. Havre. Skörd 2018. Konventionell odling

7a. Höstrågvete. Skörd 2018. Ekologisk odling

7b. Höstrågvete. Skörd 2018. Konventionell odling

8a. Vårrågvete. Skörd 2018. Ekologisk odling

8b. Vårrågvete. Skörd 2018. Konventionell odling

9a. Blandsäd. Skörd 2018. Ekologisk odling

9b. Blandsäd. Skörd 2018. Konventionell odling

10a. Majs. Skörd 2018. Ekologisk odling

10b. Majs. Skörd 2018. Konventionell odling

11a. Spannmål totalt. Skörd 2018. Ekologisk odling

11b. Spannmål totalt. Skörd 2018. Konventionell odling

12a. Ärter. Skörd 2018. Ekologisk odling

12b. Ärter. Skörd 2018. Konventionell odling

13a. Åkerbönor. Skörd 2018. Ekologisk odling

13b. Åkerbönor. Skörd 2018. Konventionell odling

14a. Höstraps. Skörd 2018. Ekologisk odling

14b. Höstraps. Skörd 2018. Konventionell odling

15a. Vårraps. Skörd 2018. Ekologisk odling

15b. Vårraps. Skörd 2018. Konventionell odling

16a. Höstrybs. Skörd 2018. Ekologisk odling

16b. Höstrybs. Skörd 2018. Konventionell odling

17a. Vårrybs. Skörd 2018. Ekologisk odling

17b. Vårrybs. Skörd 2018. Konventionell odling

18a. Oljelin. Skörd 2018. Ekologisk odling

18b. Oljelin. Skörd 2018. Konventionell odling

19a. Stråsädesgrödor (exklusive majs) till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2018. Ekologisk odling

19b. Stråsädesgrödor (exklusive majs) till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2018. Konventionell odling

20a. Majs till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2018. Ekologisk odling

20b. Majs till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2018. Konventionell odling

21a. Andra grödor än stråsädesgrödor till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2018. Ekologisk odling

21b. Andra grödor än stråsädesgrödor till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2018. Konventionell odling

22a. Matpotatis. Skörd 2018. Ekologisk odling

22b. Matpotatis. Skörd 2018. Konventionell odling

23a. Slåttervall. Första skörd 2018. Ekologisk odling

23b. Slåttervall. Första skörd 2018. Konventionell odling

24a. Slåttervall. Återväxt 2018. Ekologisk odling

24b. Slåttervall. Återväxt 2018. Konventionell odling

25a. Slåttervall. Total inbärgad vallskörd 2018. Ekologisk odling

25b. Slåttervall. Total inbärgad vallskörd 2018. Konventionell odling

26. Slåttervall och betesvall 2018. Ekologisk odling. Arealfördelning, hektar

27. Slåttervall och betesvall 2018. Ekologisk odling. Arealfördelning, procent

28. Spannmål. Ekologisk och konventionell odling. Obärgad areal 2018

29. Ärter. Ekologisk och konventionell odling. Obärgad areal 2018

30. Åkerbönor. Ekologisk och konventionell odling. Obärgad areal 2018

31. Raps och rybs. Ekologisk och konventionell odling. Obärgad areal 2018

32. Oljelin. Ekologisk och konventionell odling. Obärgad areal 2018

33. Matpotatis. Ekologisk och konventionell odling. Obärgad areal 2018

34. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2018

35. Ärter och åkerbönor. Areal skördad som grönfoder 2018

36. Raps/rybs och oljelin. Areal skördad som grönfoder 2018

37. Spannmål, trindsäd och oljeväxter 2018. Ekologisk odling. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall

38. Matpotatis 2018. Ekologisk odling. Undersökningens omfattning.

39. Slåttervall och betesvall 2018. Ekologisk odling. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)    Areal skördad som grönfoder ingår ej.